Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazık taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş özetle;eşi Vahit Gürelden Bakırköy 5.Aile Mahkemesinin … tarih ve … esas ve … karar sayılı ilamı ile boşandığını, bu karamı …2006 tarihinde kesinleştiğini, ancak bu kerre eski eşi ile yeniden evlenmek istediğinden bahisle iddet müddetinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davacının nüfus kayıt örneği ve boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Dava;TMK’nın 132. maddesi uyarınca iddet müddetinin kaldırılması talebinden ibaret olup, dosyaya ibraz olunan davacıya ait nüfus aile akit tablosu,boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti ve davacının da eski eşi ile yeniden evlenmek istediğini belirtmesi karşısında talebin haklı ve yerinde olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile … ili,… ilçesi,… Köyü,cilt no:… hane no:./da nüfusa kayıtlı bulunan … ve …/dan olma … doğumlu DAVACI:../un … ili, … ilçesi,… Mahallesi,cilt no:..hane no:../de nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma … doğumlu eski eşi Ü.R ile evlenmesi şartı ile TMK*nın 132. maddesi uyarınca ÎDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASINA. 

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.

3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı.26.12.2006

Katip

Hakim

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak ve kopyalamak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için site menüsünde yer alan Soru-Cevap forumuna katılmanız ve 10 adet farklı başlık altında cevap yazmanız gerekmektedir. Giriş şifreniz 10 adet cevabınız sonrası tarafınıza iletilir.