Bir Sayfa Seçin

Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazık taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş özetle;eşi Vahit Gürelden Bakırköy 5.Aile Mahkemesinin … tarih ve … esas ve … karar sayılı ilamı ile boşandığını, bu karamı …2006 tarihinde kesinleştiğini, ancak bu kerre eski eşi ile yeniden evlenmek istediğinden bahisle iddet müddetinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davacının nüfus kayıt örneği ve boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Dava;TMK’nın 132. maddesi uyarınca iddet müddetinin kaldırılması talebinden ibaret olup, dosyaya ibraz olunan davacıya ait nüfus aile akit tablosu,boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti ve davacının da eski eşi ile yeniden evlenmek istediğini belirtmesi karşısında talebin haklı ve yerinde olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile … ili,… ilçesi,… Köyü,cilt no:… hane no:./da nüfusa kayıtlı bulunan … ve …/dan olma … doğumlu DAVACI:../un … ili, … ilçesi,… Mahallesi,cilt no:..hane no:../de nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma … doğumlu eski eşi Ü.R ile evlenmesi şartı ile TMK*nın 132. maddesi uyarınca ÎDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASINA. 

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.

3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı.26.12.2006

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız