Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

Eski Eş ile Evlenmek İçin İddet Süresinin Kaldırılması Mahkeme Kararı

-KARAR-

Yukarıda açık adresi yazık taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı vekili Adana Boşanma Avukatı Saim İncekaş özetle;eşi Vahit Gürelden Bakırköy 5.Aile Mahkemesinin … tarih ve … esas ve … karar sayılı ilamı ile boşandığını, bu karamı …2006 tarihinde kesinleştiğini, ancak bu kerre eski eşi ile yeniden evlenmek istediğinden bahisle iddet müddetinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davacının nüfus kayıt örneği ve boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti dosyaya sunulmuştur.

Dava;TMK’nın 132. maddesi uyarınca iddet müddetinin kaldırılması talebinden ibaret olup, dosyaya ibraz olunan davacıya ait nüfus aile akit tablosu,boşanma ilamının kesinleşmiş tasdikli bir sureti ve davacının da eski eşi ile yeniden evlenmek istediğini belirtmesi karşısında talebin haklı ve yerinde olduğu anlaşılmakla aşağıdaki şekilde davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜ ile … ili,… ilçesi,… Köyü,cilt no:… hane no:./da nüfusa kayıtlı bulunan … ve …/dan olma … doğumlu DAVACI:../un … ili, … ilçesi,… Mahallesi,cilt no:..hane no:../de nüfusa kayıtlı bulunan … ve ../den olma … doğumlu eski eşi Ü.R ile evlenmesi şartı ile TMK*nın 132. maddesi uyarınca ÎDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASINA.

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına.

3-Davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına dair Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar davacının yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı.26.12.2006

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 21:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.