Eşiyle cinsel ilişkiyi gerçekleştirememek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşiyle cinsel ilişkiyi gerçekleştirememek cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Mahkemece “taraflar eşit kusurlu” kabul edilerek dava ve karşı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden eşine fiziksel şiddet uygulayan ve ” 13.11.2008 tarihli hasta epikrizi” raporundan anlaşıldığı üzere cinsel birleşmeyi gerçekleştiremeyen davacı-karşı davalı kocanın boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Hal böyle iken tarafların eşit kusurlu kabul edilmeleri doğru değil ise de, evlilik birliğinin temelden sarsılmasında kadın, az da olsa kusurlu olup, kadının, kocanın boşanma davasına itirazının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu (TMK.md 166/2.) birliğin devamında taraflar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmadığı anlaşılmakla, kocanın boşanma davasının da kabulü sonucu itibariyle doğrudur. Bu sebeple kocanın boşanma davasına yönelik temyiz itirazları yerinde görülmemiş; boşanma kararının kusura ilişkin gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanması gerekmiş; aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmemiştir. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2011/2614, K. 2012/191.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Mart 2020 19:07

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.