Eşinin hastalığıyla ilgilenmemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin hastalığıyla ilgilenmemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davacı kocanın, davalı eşinin hastalığıyla ilgilenmediği; davalı kadının ise tanık Ali Tanrıverdi’nin anlatımından anlaşıldığı gibi kocasına ağır sözlerle hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin tarafların eşit kusurlu davranışıyla temelinden sarsılmış olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle davanın kabulüne (TMK. md. 166/1) karar vermek gerekirken; hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 06.07.2011, E. 2011/11024, K. 2011/11552.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 21:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.