Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşinin hamileliği ile ilgilenmemek manevi tazminat verilmesini gerektirir

Toplanan delillerden, davalı-davacı kocanın eşinin hamileliği ve buna bağlı sorunlarıyla ilgilenmediği ve eşini babaevine göndererek onu istemediğini söylediği, bu durumun, davacı-davalı kadının kişilik haklarına saldın oluşturduğu kabul edilmelidir.

Davacı-davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren bir kusurlu davranışı da kanıtlanmamıştır. Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı-davalı kadımn ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olaylarm kişilik haklarına saldın teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, taraflann sosyal ve ekonomik durumlan, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kurallan (TMK. md.4 BK. md. 42,43,44,49) dikkate alınarak davacı-davalı kadın yaranna uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir. (Y2HD, 25.04.2011, E. 2010/10847, K. 2011/6925.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Nisan 2020 02:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.