Eşinin bakireliği hakkında çevrede kuşku yaratacak şekilde beyanlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin bakireliği hakkında çevrede kuşku yaratacak şekilde beyanlarda bulunmak cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davacı-davalı kadının eşine hakaret edip aşağılamasına karşılık, davalı-davacı kocanın da eşinin bakireliği hakkında çevrede kuşku yaratacak şekilde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda, her iki taraf da kusurlu olup; birinin kusurunu diğerinden üstün tutma olanağı yoktur. Bu durumda davalı-davacı kocanın davasının da kabulüyle boşanmaya (TMK.md. 166/1) karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde kocanın davasının reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 17.10.2011, E. 2010/14980, K2011/16073.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 12:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.