Eşinin ailesine hakaret etmek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin ailesine hakaret etmek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-karşılık davacı (kadın) m da kocasına “eşek” diyerek hakaret ettiği, kocaya ve ailesine “geberin” şeklinde sözler sarfettiği ve iteklediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-davalı daha fazla kusurlu ise de, davalı-davacı da az da olsa kusurludur. Davalı da karşılık dava ile boşanma talep ettiğine göre, kocanın davasına itirazı hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, evlilik birliğinin devamında kadın bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamış, Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesi koşullan oluşmuştur. Bu duruma göre kocanın boşanma davasının da kabulü ile tarafların boşanmalarına (TMK. md. 166/2) karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 02.05.2011, E. 2010/6917, K. 2011/7448.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 19:27

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.