Eşinin ailesi ile görüşmek istememek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinin ailesi ile görüşmek istememek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kadının 1.12.2008 tarihinde açmış olduğu boşanma davasından 28.1.2009 tarihinde feragat ederek, kocadan kaynaklanan kusurlu davranışları affettiği en azından hoşgörü ile karşıladığı, kocadan kaynaklanan başkaca kusurlu bir davranışın da kanıtlanamadığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine sürekli hakaret eden, eşinin ailesi ile görüşmek istemeyen ve müşterek çocuğa şiddet uygulayan davalı-davacı kadının tamamen kusurlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı koca dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/1) ve ayrı yaşamakta haklılığını kanıtlayamayan davalı-davacı kadının nafaka davasının (TMK.md.197) reddine karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile boşanma davasının reddi ve nafaka davasının yazılı şekilde kabulü doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 24.05.2011, E. 2010/8111, K. 2011/9115.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 20:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.