Eşini kürtaja zorlama cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini kürtaja zorlama cinsel şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Davacı-davalı kadın 12.3.2008 tarihli oturumda davasının Türk Medeni Kanununun 166/1.maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı olduğunu açıklamıştır. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini kürtaja zorladığı, karısını ailesinin yanına bırakıp onunla ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olaylann akışı karşısında davacı-davalı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kadımn boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya
(TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 22.04.2010, E. 2009/5178, K. 2010/8031.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 22 Mart 2020 12:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.