Eşini kesici aletle yaralama boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini kesici aletle yaralama boşanma sebebidir

“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece kadına kusur olarak yüklenen hakaret eylemine erkek vakıa olarak dayanmamış olup kadına bu eylem kusur olarak yüklenemez ise de mahkemece taraflara yüklenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışların yanında kadının ayrıca erkeğe ve yakınlarına son olayda bıçakla saldırdığı ve tehdit ettiği bu hale göre de evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşıldığından tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına” (Y2HD, 22.02.2018, E. 2016/11034, K. 2018/2349)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 08:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.