Eşini etnik kimliği üzerinden aşağılamak manevi tazminat verilmesini gerektirir- Yargıtay Kararı

Eşini etnik kimliği üzerinden aşağılamak manevi tazminat verilmesini gerektirir

Toplanın delillerden, davalı kadının evliliğe ilişkin birlik görevlerini gereğince yerine getirmediği; davacı kocanın da davalı kadının etnik kimliği üzerinden davalıyı aşağıladığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan mahkemece tarafların kusurlu davranışları bu şekilde açıklanmamışsa da kusur dağılımını eşit kusur olarak belirlemesi doğru olmuştur.

Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez (TMK m. 174/1-2). Durum böyleyken; mahkemece yasanın yanlış yorumlanması sonucu davalı lehine yazılı şekilde maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş olması isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 19.12.2011, E. 2011/1205, K. 2011/22581.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 20 Nisan 2020 20:57

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.