Eşini dilendirmek ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşini dilendirmek ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir

Toplanan delillerden, davacının, eşine fiziki şiddet uyguladığı ve onu dilendirdiği, davalının ise geceleyin eve yabancı erkek aldığı, evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu bulunduğu, tarafların dava sırasında barıştıklarının kanıtlanamadığı anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısmda davacı dava açmakta haklıdır.

Bu şartlar altmda eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 20.12.2011, E. 2011/160, K. 2011/22941.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 17:47

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.