Eşine suç atmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine suç atmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalının, kocasına ağır sonuçlu bir suç işlediğini ileri sürerek suç attığı (iftirada bulunduğu); yapılan soruşturmayla suç atmamn gerçek olmadığının anlaşıldığı görülmektedir. Mahkemenin kabulünün aksine, kocanın kadının bu kusurlu davranışını affettiğine ilişkin yeterli delil yoktur. Davacının kusurlu bir davranışı kanıtlanamamıştı^ Evlilik birliğini temelinden sarsan olaylarda, kusur bütünüyle davalı kadına aittir. Davalının belirtilen kusurlu davranışı, aynı zamanda davacının kişilik haklarına saldırı niteliğindedir (TMK.md. 174/2). Tamamen kusurlu eş lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez (TMK.md. 175). Açıklanan nedenlerle davalı kadının yoksulluk nafakası isteminin reddine karar verilmesi ve koşulları oluştuğundan davacı koca lehine uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken; yoksulluk nafakası ile manevi tazminat konusunda yazılı şekilde karar verilmiş olması isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 26.05.2011, E. 2010/7947, K. 2011/9207)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 16 Mart 2020 20:28

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.