Eşine kola şişesi fırlatmak fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine kola şişesi fırlatmak fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerden; davacı-davalı kocanın, eşine “Salak, manyak” şeklinde sözler sarfettiği ve kolundan tutup tartakladığı, davalı-davacı kadının da kocasına kola şişesi fırlattığı ve saygısızca davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Tanık beyanlarına göre taraflar arasındaki olayların süreklilik göstermesi karşısında af ve birbirlerini hoşgörüyle karşıladıkları kabul edilemez.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında kadın da boşanmayı talep etmekte haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, kadının davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 28.04.2011, E. 2010/5974, K. 2011/7273.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 23 Mart 2020 09:11

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.