Eşine “kendi isteği doğrultusunda” giyinmesi konusunda baskı yapmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine “kendi isteği doğrultusunda” giyinmesi konusunda baskı yapmak sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerle; davalı-davacı kadının eşine hakaret ve tehdit ettiği; buna karşılık davacı-davalı kocanın ise eşine hakaret ettiği, birlikte yaşamaktan kaçındığı, eşine kendi isteği doğrultusunda giyinmesi konusunda baskı yaptığı, anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadında dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre davalı-davacı kadının boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verile- cek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 13.06.2011, E. 2010/9078, K. 2011/10392.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 30 Mart 2020 22:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.