Eşine hakaret ve tehdit içeren sözler söylemek karma şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine hakaret ve tehdit içeren sözler söylemek karma şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davalı-davacı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar içine girmesine karşılık davacı davalı kocanın da eşine hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği anlaşılmaktadır.

Bu durum da evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte kadının sadakatsiz davranışının vardığı aşama değerlendirildiğinde, davalı-davacı kadının daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir.

Bunun sonucu olarak, davalı-davacı kadının 10.09.2007 tarihinde açtığı boşanma davası bakımından Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesindeki boşanma koşullan gerçekleştiğinden, kadının bu davasının da kabulüyle boşanma kararı verilmesi gerekirken; reddine karar verilmiş olması isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 28.09.2011, E. 2011/14307, K. 2011/14292.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 9 Nisan 2020 14:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.