Eşine hakaret içeren görsel şiddete konu mesajlar gönderme boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine hakaret içeren görsel şiddete konu mesajlar gönderme boşanma sebebidir

Davacı kocanın eşine fiziksel şiddet uyguladığı; eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmeyip eşini babaevine bırakmasına karşılık, davalı kadının da eşine hakaret içeren mesajlar gönderdiğinin; böylece evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda davacı kocanın daha ağır kusurlu olduğunun; evliliğin devamında taraflar yönünden bir yarar kalmadığının ve bu nedenle davalı kadının boşanmaya karşı çıkmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu ve Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesindeki boşanma koşullarının oluştuğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 06.10.2011, E. 2010/13239, K. 2011/14990.)

Eşine hakaret içeren görsel şiddete konu mesajlar gönderme boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda eşine mesaj çekmek suretiyle hakaret eden kadının kusuru yanında, eşine ve eşinin annesine şiddet uygulayan, kovan kocanın daha ziyade kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Davalı-karşı davacı kocanın davası yönünden Türk Medeni Kanununun 166/2.maddesi koşullan gerçekleşmiştir. O halde davalı-karşı davacı kocamn davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde yazılı şekilde ret karan verilmesi usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 15.03.2011, E. 2011/2715, K. 2011/4615.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Delil listesinde dayanılan soruşturma evraklarının getirtilip delillerin hep birlikte değerlendirilmesi gerekir

Delil listesinde dayanılan soruşturma evraklarının getirtilip delillerin hep birlikte değerlendirilmesi gerekir- Yargıtay Kararı

Delil listesinde dayanılan soruşturma evraklarının getirtilip delillerin hep birlikte değerlendirilmesi gerekir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: