Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Mar 23, 2020 | Fiziksel Şiddet Sebebiyle Boşanma

Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının iki kez intihara kalkıştığı, eşine bıçakla saldırdığı ve hakaret ettiği anlaşılmaktadır.

Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 20.04.2010, E. 2009/3345, K. 2010/7803.)

Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden davalı kocanın karısına fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve eşini istemediğini söylediği; buna karşılık davacı kadının ise eşine hakaret ettiği, kocasının üzerine bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu, kocasımn yüzünü tırmaladığı ve kocasıyla karşılaşan kadınlara kocası ile ilişkide bulunduğu yönünde yersiz ithamda bulunduğu; böylece boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Davacı kadımn maddi ve manevi tazminat (TMK.md. 174/1 -2) isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 15.03.2011, E. 2010/1157, K. 2011/4612.)

Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle; davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, eşine müteaddit defalar şiddet uyguladığı, hakaret ettiği ve bıçak çektiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sar- sacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 28.03.2011, E. 2010/4367, K. 2011/5443.)

Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacının eşine birden fazla şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği davalıyı eve kilitlediği anlaşılmakta ise de; davalının da kocasına bıçak çektiği birçok kere “Hayvanoğlu hayvan, kel kafalı, dengesiz” şeklinde sözler sarfettiği ve sık sık evi terkettiği gerçekleşmiştir. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 24.10.2011, E. 2010/16253, K. 2011/16834.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Eşine bıçak çekmek dolaylı fiziksel şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.