Eşine başkası ile evleneceğini söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşine başkası ile evleneceğini söylemek duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden, davalı kadının hakaretlerine karşılık, davacı kocanın da eşini istemediğini, başkası ile evleneceğini söyleyerek ailesinin yanma bıraktığı, birlik görevlerini yerine getirmekten kaçındığı, boşanmaya neden olan olaylarda davalı kadın kusurlu olmakla birlikte davacı kocanın daha ağır kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Öyleyse davalı kadının talep ettiği tazminat miktarının ne kadarının maddi, ne kadarının manevi tazminat olduğunun açıklattırılarak lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak davalı kadımn tazminat (TMK.md. 174/1-2) isteklerinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 17.10.2011, E. 2010/15801, K. 2011/16113.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 20:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.