Eşinden habersiz müşterek çocukları sünnet ettirmek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Son Güncelleme Tarihi

Eşinden habersiz müşterek çocukları sünnet ettirmek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kadının, eşini istemediği, nefret ettiği şeklinde sözler söylediği, dedikoduya sebebiyet veren davranışlarda bulunduğu, eşinden habersiz müşterek çocuklan sünnet ettirdiği anlaşılmaktadır.

Buhalde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamınaimkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.04.2010, E. 2009/5091, K. 2010/7436.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.