Eşinden habersiz müşterek çocukları sünnet ettirmek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşinden habersiz müşterek çocukları sünnet ettirmek sosyal şiddet olmakla boşanma sebebidir

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı-davacı kadının, eşini istemediği, nefret ettiği şeklinde sözler söylediği, dedikoduya sebebiyet veren davranışlarda bulunduğu, eşinden habersiz müşterek çocuklan sünnet ettirdiği anlaşılmaktadır.

Buhalde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamınaimkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kocanın davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK. md. 166/l)karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 15.04.2010, E. 2009/5091, K. 2010/7436.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Mart 2020 22:40

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.