Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Talebi Dava Dilekçesi

Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Talebi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA KONUSU

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

  • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir.
  • Davalının başka bir kadınla yaşamaya başlaması üzerine yaklaşık iki aydır ayrı yaşamaktayız. Bütün uyarılarımıza rağmen davalı eş bu kadından vazgeçmeyeceğini ifade etmiştir.  Davalı mallarının gelirlerini ailenin ekonomik varlığı tehlikeye atacak ölçüde birlikte yaşadığı kadına harcamaya başlamıştır.
  • Bu sebeple davalıya ait X parselde tapuya kayıtlı bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü ile ilgili tasarrufların ancak davacı eşin rızasıyla yapılabileceğine karar verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                                : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, bilirkişi raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 199

TALEP SONUCU                     : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile X parselde tâpuyâ kayitil bulunan taşınmazın X numaralı bağımsız bölümü ile ilgili tasarrufların ancak davacı eşin rızasıyla yapılabileceğine karar verilmesi ile bu sınırlamanın tapu kütüğüne şerh edilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER        :

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Tanık listesi
  • Tapu kayıt örneği
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:37

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.