Anasayfa » DİLEKÇELER » Eşin Ölümünden Sonra Evdeki Eşyalar Üzerinde Hak Sahibi Olma İstemi Davası

Eşin Ölümünden Sonra Evdeki Eşyalar Üzerinde Hak Sahibi Olma İstemi Davası

Eşin Ölümünden Sonra Evdeki Eşyalar Üzerinde Hak Sahibi Olma İstemi


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI: 
VEKİLİ: 

Adres girilmemiş

DAVALI: 
DAVA KONUSU:Mirasbırakana ait ev eşyası üzerinde sağ kalan eş lehine mülkiyet hakkı tanınması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR:1-Müvekkil ile … , … tarihinde evlenmiştir. Eşler aralarında yaptıkları ve … tarihinde … Noterliği tarafından onaylanmış sözleşme ile edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etmişlerdir. 

(EK-1- Mal rejimi sözleşmesi)

2- Müvekkilin eşi … tarihinde ölmüş, bu suretle de taraflar arasındaki mevcut mal rejimi sona ermiştir.

(EK-2- Mirasçılık belgesi)

3- Ölen … ile müvekkil, … tarihinden itibaren  … ili, … ilçesi, … Mahallesinde bulunan …  ada, … parselde tapuya kayıtlı, …  adresindeki, mülkiyeti ölen eşe ait bulunan taşınmazda birlikte oturmuşlardır.

(EK-3- Tapu kaydı)

4- Sağ kalan eşin … . katılma alacağı bulunmaktadır. Şöyle ki: … .

5- Müvekkilin eski yaşantısını sürdürebilmesini sağlamak için, katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle, ölen eşine ait olan ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınması amacıyla mahkemenize başvurmak zarureti doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER:TMK. md. 240 ve ilgili mevzuat

 

DELİLLER:1-  … tarihli mal rejimi sözleşmesi

2- … tarihli mirasçılık belgesi

3- Tapu kaydı

4- Tanıklar

5- Keşif

6- Bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller

 

SONUÇ VE İSTEM:Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- İstemin kabulü ile müvekkilin ölen eşine ait olan ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasına,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygı ile arz ve talep ederim.  08/01/2018

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi