Eşin Meslek ve İş Seçimine Müdahale Davası Dilekçe Örneği

Eşin Meslek ve İş Seçimine Müdahale Davası Dilekçe Örneği

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA KONUSU              : Meslek ve İş Seçimine Müdahale Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

  • Davalı ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir. (Ekli belge: 1)
  • Eşler meslek ve iş seçiminde olduğu gibi bunların sürdürülmesinde de evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Davalı sağlık sorunları sebebiyle kasaplık mesleğine ara vererek uzun süre tedavi görmüştür. Davalı, yakalandığı parkinson hastalığı sebebiyle (Ekli belge: 2) kasaplık mesleğini yapamaz duruma geldiği halde bu mesleğine yeniden başlamak istemektedir. (Ekli belge: 3)
  • Eşlerin meslek ve iş seçiminde aralarında çıkan anlaşmazlığı sonlandıramamaları sebebiyle uyarma yapılması, uzlaştırmaya çalışılması gerekiyorsa uzman yardımı istenmesi sonuç alınamadığı takdirde davalının kasaplık mesleğini sürdürmesinde sakınca bulunduğunun tespitini isteme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                      : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, doktor raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 192, 195.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davalının meslek ve iş seçiminden dolayı eşler arasında çıkan anlaşmazlık sebebiyle uyarma yapılması, uzlaştırmaya çalışılması gerekiyorsa uzman yardımı istenmesi sonuç alınamadığı takdirde davalının kasaplık mesleğini sürdürmesinde sakınca bulunduğunun tespitine karar verilmesini saygı
ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER:

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Doktor raporu.
  • Tanık listesi.
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 13:10

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.