Eşin İzni Olmadan Aile Konutunun Satılması Davası

May 13, 2019 | Boşanma Davası Makaleleri

Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılan Tasarrufların Geçersizliği Davası

TMK nun 194/1 maddesinde: ‘‘Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” kuralı konulmuştur. Bu kurala karşın, yasaklanan hukuki tasarrufları yapmış olunması halinde ise kuşkusuz ki bu hukuki işlemlerden zarar gören eşlerin, mezkur tasarrufların geçersizliğini dava etmeleri gerekecektir.

Söz konusu davanın davacısının; uyuşmazlık konusu hukuki tasarrufta rızası alınmamış eş ya da onun mirasçılarının olacağı kuşkusuzdur. Bu davanın davalıların da iptali istemekte olan tasarruf işlemini yapan eş ve onunla birlikte bu işlemden yararlanan üçüncü şahıslar olacağı açıktır. Nitekim bu davada; sözü edilen tasarrufi işleme konu olup da aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın tapusunun iptali davasında, hem yeni tapu maliki ve hem de satışı yapan eşe husumet yönetilmesi gerekecektir. Mezkur aile konutunun satışının iptali davasında, husumet evleviyetle satışı yapan eşe yönetilmek gerekmekle birlikte, bu aile kontunu satın alanlara ihtar göndermekle bu kimselerin dava sonucundan etkilenmelerinin sağlanması mümkün bulunmaktadır.

Belirtmek gerekir ki; davacı eşin, iptali istenilen hukuki tasarrufun tarafı olmaması sebebiyle, işbu davasını her türlü delille ispat etmesi mümkün olacaktır.

Aile Mahkemesinin görevli bulunduğu mezkur davada, yetkili mahkemenin de TMK nun 201 .maddesine göre belirlenmesi gerekeceği doğaldır. Bu davada yetkili mahkemenin evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kurallarına göre; eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi olacağı açıktır. Ancak yetkili mahkemenin tespiti hususunda; TMK nun 201. maddesinde belirtilmiş değişik haller göz önüne alınarak, yetkinin bu olasılıklara göre değişebileceğinin dikkate alınmasının ihmal edilmemesi de unutulmamalıdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.