Eşin İzni Olmadan Aile Konutunun Satılması Davası

Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılan Tasarrufların Geçersizliği Davası

TMK nun 194/1 maddesinde: ‘‘Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” kuralı konulmuştur. Bu kurala karşın, yasaklanan hukuki tasarrufları yapmış olunması halinde ise kuşkusuz ki bu hukuki işlemlerden zarar gören eşlerin, mezkur tasarrufların geçersizliğini dava etmeleri gerekecektir.

Söz konusu davanın davacısının; uyuşmazlık konusu hukuki tasarrufta rızası alınmamış eş ya da onun mirasçılarının olacağı kuşkusuzdur. Bu davanın davalıların da iptali istemekte olan tasarruf işlemini yapan eş ve onunla birlikte bu işlemden yararlanan üçüncü şahıslar olacağı açıktır. Nitekim bu davada; sözü edilen tasarrufi işleme konu olup da aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmazın tapusunun iptali davasında, hem yeni tapu maliki ve hem de satışı yapan eşe husumet yönetilmesi gerekecektir. Mezkur aile konutunun satışının iptali davasında, husumet evleviyetle satışı yapan eşe yönetilmek gerekmekle birlikte, bu aile kontunu satın alanlara ihtar göndermekle bu kimselerin dava sonucundan etkilenmelerinin sağlanması mümkün bulunmaktadır.

Belirtmek gerekir ki; davacı eşin, iptali istenilen hukuki tasarrufun tarafı olmaması sebebiyle, işbu davasını her türlü delille ispat etmesi mümkün olacaktır.

Aile Mahkemesinin görevli bulunduğu mezkur davada, yetkili mahkemenin de TMK nun 201 .maddesine göre belirlenmesi gerekeceği doğaldır. Bu davada yetkili mahkemenin evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kurallarına göre; eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi olacağı açıktır. Ancak yetkili mahkemenin tespiti hususunda; TMK nun 201. maddesinde belirtilmiş değişik haller göz önüne alınarak, yetkinin bu olasılıklara göre değişebileceğinin dikkate alınmasının ihmal edilmemesi de unutulmamalıdır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.