Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Eşin Hastalığı ile İlgilenmeme Nedeniyle Boşanma

Eşin Hastalığı ile İlgilenmeme Nedeniyle Boşanma

Evlilik kurumunda eşlerin birbirlerine karşı bazı hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. Eşler evlilik birliğinde mutluluğu elbirliği ile sağlamak, birbirlerine karşı saygılı ve dürüst olmak, çocukların bakım ve giderlerine ortak olarak katlanmak gibi yükümlülükler altındadır. Evlilik birliği iki insanın idare ettiği ve mutluluğu müşterek bir şekilde sağlayabildikleri bir kurumdur. Hukuken bu  yaklaşımdan da anlaşılacağı üzere eşler “iyi ve kötü günde” birbirlerinin yanında durmakla mükelleftirler.

Eşin Hastalığı ile İlgilenmeme Nedeniyle Boşanma

Kötü günlerden birisi ise “hastalık” durumudur. Eşlerden her biri “hastalık” gibi zor durumlarda diğerine karşı destek ve ilgi göstermek durumundadır.Eşinin hastalığı ile ilgilenmek eşlerin maddi boyutlu olmayan yardım yükümlülüğüdür.(TMK m.166)

Eşlerden birisinin mevcut bir hastalığı bulunması durumunda diğer eş yardım ve desteklerini sağlamakla mükelleftir. Hukuken hasta eşin hastalığı ile ilgilenilmemesi “eşlerin birbirine yardım yükümlülüğü” nün  ihlali anlamına gelir. Söz konusu durum kusurlu bir davranış olarak nitelendirilir ve boşanma davasında kusur atfı nedeni taşır.

Eşinin Hastalığı ile İlgilenmeyen Eşin Kusurlu Olması

Yerleşik yargıtay içtihatları ışığında söz konusu durum şu şekildedir:

Davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, hasta olan eşi ile ilgilenmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. (2013/25759 E. 2014/9914 K)

Davalı-davacı kocanın eşinin hastalığı ile ilgilenmediği ve evlilik birliğinin kocanın kusurlu davranışları ile temelinden sarsıldığı tanık beyanlarından anlaşılmasına rağmen davacı-davalı kadının davasının reddine dair verilen karar bozmayı gerektirmiştir.

İlgili yargıtay kararı durumu bu şekilde ele almıştır. Burada beklenen ilgi ve desteğin “maddi” bir boyut olarak ele alınmaması önemlidir. İlgi ve destek göstermek eylemi anlam olarak maddi ve manevi boyut taşımaktadır. Hastalığın ortaya çıkması ile geçimsizliklerin başlaması durumunda hasta olmayan eşin manevi destek yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği araştırılmalıdır. Manevi olarak ilgi ve destek göstermek, eşe karşı umut ve sevgi dolu bir ortam oluşturmak anlamını taşır. Bu durumun aksi davranışlar sergileyen eşin evlilik birliğini temelinden sarsan davranışlar sergilediği söylenebilecektir.

Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının davacının tedavisiyle ilgilenmediği, ameliyatında arayıp sormadığı, güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına İmkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Trafik Kazası Geçiren Eşe Diğer Eşin Bakmaması

Aşağıda yer alan ilgili yargıtay kararında da bahsedildiği üzere eşlerden birisi “kaza sonucu” dahi hasta duruma düşerse, diğer eş manevi desteğini sağlamak zorundadır.

Toplanan delillerden; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşinin hastalığı ile ilgilenmeyen, hasta halde ailesine gönderen davacı-davalı kocanın tamamen kusurlu olduğu anlaşılmıştır.

Böbrek Hastalığı Geçiren Eşe Diğer Eşin Bakmaması

Böbrek hastalığı geçiren eşini hastanede ziyaret etmeyen, arayıp sormayan eş bu durumda kusurlu bulunur. Somut duruma emsal nitelikte yargıtay kararı ise şu şekildedir:

Davacının, davalı eşinin yaşamsal önem taşıyan böbrek ameliyatı ile herhangi bir şekilde ilgilenmemesi, kişilik haklarına saldın niteliğindedir.Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının davacının tedavisiyle ilgilenmediği, ameliyatında arayıp sormadığı…

Hasta Eşe Bakmama Durumunda Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda bahsettiğimiz üzere evlilik birliğinde eşlerin birbirlerine karşı maddi ve manevi olarak sorumlulukları vardır. Hasta eşe bakmamak, ilgi göstermemek ise hukuken “duygusal şiddet” olarak nitelendirilir. Mağdur olan eş boşanma davası açarak mahkemeden boşanmaları yanında maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir. Söz konusu süreci ispata yönelik HMK çerçevesinde tanık beyanları, yazılı deliller gibi ispat kaynakları söz konusudur. Bu süreçte avukatınız ile izleyeceğiniz yol büyük önem taşır.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 03:36

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.