Eşin Ev Eşyası Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Dava Dilekçesi

May 1, 2020 | Boşanmada Eşya Alacağı

Eşin Ev Eşyası Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

DAVALI:

DAVA KONUSU: Ev Eşyası Üzerinde Katılma Alacağına Mahsuben Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR:

  • Tarafların mirasbırakanı X günü vefat etmiştir. Eşi davacı X  ile çocukları davacılar X mirasçılarıdır.
  • Davacının davalı mirasçılara karşı açtığı katılma alacağı davası halen devam etmektedir.
  • Sağ kalan eş, eski yaşantısını devam ettirebilmesi için, ölen eşine ait olup birlikte yaşadıkları konutta bulunan ev eşyası üzerinde kendisine katılma alacağına mahsup edilmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
  • Bu hükme dayalı olarak katılma alacağı davamız bekletici sorun yapılarak ekli listede yer alan ev eşyası üzerinde davacı sağ eşin katılma alacağına mahsuben mülkiyet hakkı tanınması için dava açmış bulunuyoruz.

DELİLLER                      : Nüfiıs aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, mirasçılık belgesi, katılma alacağı davası, ev eşyası listesi.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m. 240 f. II

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile dava konusu ev eşyası üzerinde davacı sağ eşin katılma alacağına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av. 

EKLİ BELGELER:

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Mirasçılık belgesi.
  • X Aile Hukuk Mahkemesi X esas sayılı dosyası.
  • Ev eşyası listesi
  • Vekaletname

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.