Eşin Borçlusuna Ödeme Emri Gönderme Davası Dilekçesi

Eşin Borçlusuna Ödeme Emri Gönderme Davası Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI

VEKİLİ

DAVALI

DAVA KONUSU

DAVANIN DAYANDIĞI

VAKIALAR

  • Davalı eşim ile X tarihinde evlendik. Bu evliliğimizden X doğumlu X ile X doğumlu X adlı iki çocuğumuz dünyaya gelmiştir.
  • Davalı eş birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü ısrarla yerine getirmemektedir. Bu durum davacı ile ortak çocukları ekonomik güçlükler içerisine düşürmüştür.
  • Katılma payı borçlusu olan davalı eşin birden fazla muaccel alacağı bulunmaktadır.
  • Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâkim onun borçlusuna ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir. Bu sebeple katılma payı alacaklısı olan davacı eşin eksik katılma payının belirlenmesi, davalının X malvarlığı değerleri tespit edilip bu miktarı eksik katılma payından düştükten sonra kalan miktar için davalı eşin mahkemenizce belirlenecek borçlusuna katılma payı alacaklısı olan davacı eşe ödeme yapması emri verilmesi için dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.

DELİLLER                                 : Nüfus aile kayıt tablosu, tanık anlatımı, bilirkişi raporu.

HUKUKİ SEBEPLER : 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun m. 4, TMK m.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile davacı eşin eksik katılma payının davalı eşin mahkemenizce belirlenecek borçlusuna ödeme miktarı, süresi de açıklanmak suretiyle davacı eşe ödeme yapmaları emri verilmesi için karar verilmesini ve verilen ödeme emri kararının katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı eşin borçlusuna
mahkemeniz tarafından tebliğ edilmesini saygı ile arz ve talep ederim. tarih

Davacı Vekili
Av.

EKLİ BELGELER :

  • Nüfus aile kayıt tablosu
  • Tanık listesi.
  • Davalı eşin muaccel alacaklarını gösterir liste
  • Vekaletname

Son düzenleme tarihi 28 Nisan 2020 20:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.