Eşin 3. Kişiye Borcu Nedeniyle Diğer Eşin Sorumluluğu

Eşin 3. Kişiye Borcu Nedeniyle Diğer Eşin Sorumluluğu

EMKR’de, eşlerin borçlarıyla ilgili sorumluluklarını düzenleyen genel kural TMK’nun 224. maddesinde: Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.” hükmüyle konulmuştur. Bu maddenin özellikle 3.kişilerle ilgili kapsamı ise TMK nun 213. maddesinde : “Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakılamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlarından kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir” hükmüyle düzenlenmiştir.

Bu sebepledir ki; eşlerin, üçüncü kişilere olan borçları yönünden bütün malvarlıkları yani kişisel ve edinilmiş bütün mallarıyla sorumlu oldukları tartışılamaz. Borçlu eşin borcu için, üçüncü kişilerce Ayrıca önemine binaen vurgulanması gerekir ki; daha önce de belirtildiği üzere, eşlerin tabi oldukları mal rejimlerinin özel kuralları dışında. TMK nun olması yoluna gidilmiştir.

Adana Boşanma Avukatı; Av. Saim İncekaş

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.