Eşin 3. Kişiye Borcu Nedeniyle Diğer Eşin Sorumluluğu

EMKR’de, eşlerin borçlarıyla ilgili sorumluluklarını düzenleyen genel kural TMK’nun 224. maddesinde: Eşlerden her biri kendi borçlarından bütün malvarlığıyla sorumludur.” hükmüyle konulmuştur. Bu maddenin özellikle 3.kişilerle ilgili kapsamı ise TMK nun 213. maddesinde : “Mal rejiminin kurulması, değiştirilmesi veya önceki rejimin tasfiyesi, eşlerden birinin veya ortaklığın alacaklılarının üzerinden haklarını alabilecekleri malları sorumluluk dışında bırakılamaz. Kendisine böyle mallar geçmiş olan eş, borçlarından kişisel olarak sorumludur; ancak, söz konusu malların borcu ödemeye yetmediğini ispat ettiği takdirde, bu ölçüde kendisini sorumluluktan kurtarabilir” hükmüyle düzenlenmiştir.

Bu sebepledir ki; eşlerin, üçüncü kişilere olan borçları yönünden bütün malvarlıkları yani kişisel ve edinilmiş bütün mallarıyla sorumlu oldukları tartışılamaz. Borçlu eşin borcu için, üçüncü kişilerce alacaklı eş de takip edebilir. Bu arada doğaldır ki aynı şekilde; birbirlerine karşı da bütün malvarlıklarıyla sorumu olacaklardır. TMK nun 227. maddesinde belirlilen Değer Artış Payı ve TMK nun 231 ve 236. maddelerinde tanımlanan Artık Değer haklarının da borçların ödenmelerinde sorumluluk altına girecekleri doğaldır. Ne var ki; Değer Artış Payı ile Artık Değer yani Katılım Alacağı ancak mal rejiminin tasfiyesinden sonra gerçekleşip belireceğinden, alacaklılar yönünden bu malvarlığı değerlerinin tasfiyeden önce takip edilmelerinin söz konusu olamayacağı ortadadır.

Ayrıca önemine binaen vurgulanması gerekir ki; daha önce de belirtildiği üzere, eşlerin tabi oldukları mal rejimlerinin özel kuralları dışında. TMK nun Aile Birliğinin Korunması ile ilgili hükümleri de eşlerin üçüncü kişilere olan borçları yönünden önem arz ederler. Örneğin; TMK nun 188 ve 189. maddelerinde Evlilik Birliğinin Temsiline ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde bu husus açıkça ortaya çıkmaktadır. Nitekim TMK nun 188. maddesinde:” Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Diğer eş veya haklı sebeplerle hakim tarafından yetkili kılınmışsa; Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası alınamazsa; Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri birliği temsil edebilir.” kuralını koymuş ve yine TMK nun 189. maddesinde de: “Birliğin temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı sorumlu olurlar. Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılmayacak şekilde aşılması halinde eşler mütesclsilen sorumludurlar” kuralı getirilmiştir. Bu hükümlerle eşlerin kişisel borçları dışında mezkur maddelerin uygulanmasından kaynaklanan bazı borçlarının da olabileceği ortadadır. İşte bu nitelikteki borçlarının takibinden dolayı da; eşlere EMKR’ne özel bir koruma sağlanmış ve yukarıda açıklanan borç ve takip kurallarının söz konusu durumlarda da geçerli
olması yoluna gidilmiştir.

Adana Boşanma Avukatı; Av. Saim İncekaş

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.