Eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunmak duygusal şiddet oluşturmakla boşanma sebebidir

Toplanan delillerden; davacı kocamn davalı eşi hakkında gerçeğe aykırı şekilde ölümcül hastalığı bulunduğu iddiasında bulunduğu, böylece eşinin ve yakınlarının moral değerlerinin yıpranmasına yol açacak şekilde eşini aşağıladığı; buna karşılık davalı kadının da davacı kocasına ağır sözlerle hakaret ettiği ve onunla istemeden evlendiğini söylediği anlaşılmaktadır. Davacı kocanın barışma girişimi karşısındaki tavrı ise mahkemenin kabulünün aksine, eşini affetme niteliğinde değildir. Bu durumda, her iki tarafın kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunun, taraflardan birinin kusurunun diğerinden üstün tutulamayacağının kabulüyle boşanmaya (TMK. 166/1) karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 29.09.2011, E. 2010/12926, K. 2011/14333.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 17 Mart 2020 21:16

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.