Eser Sözleşmesi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN                     :

MUHATTAP                        :

İHTARIN KONUSU           : Eser Sözleşmesi

Sayın Muhatap,

Tarafınız ile…….. Apt. sakinleri adına Yönetici olarak şahsımla aramızda 17/11/2019 tarihinde Mantolama, bina pimaş inişleri, merkezi sistem çanak, 2 adet cam, merdiven içi boya, bina giriş çatı sundurma, bina kapısı boyası, bina zil sistemi gibi tamir ve tadilat ile kurulum işlemlerinin yapılması adına eser sözleşmesi yapılmıştır. Şahsımıza sözleşmede akdedilen yükümlülükleri tam ve eksiksiz yerine getirmemize karşılık tarafınıza ait yükümlülüklerinin kimisi yerine getirilmemiş, ifa edilmemiş, yerine getirilenlerden ise bazılarının garantinizin aksine bozuk, ayıplı ve sözleşmeye aykırı ifa edilmiş ve işbu durumlar zamanla ortaya çıkmış, fark edilmiş ve gizli/ayıplı bu ifalar ise mağduriyetimize neden olmuştur. Sözleşmeye göre;

  1. Sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı üzere ifa edilmeyen, ücretsiz olarak firmanızca sağlanması gereken Bina Enerji Kimlik Belgesinin alınması,
  1. 10 sene boyunca garanti verilen, Bina içi dökülen boyaların sözleşmeye göre belirlenen kalite ve özellikteki Polisan marka boya kullanılmak suretiyle yenilenmesi ve onarımı,
  1. 10 sene boyunca garanti verilen, garantinin aksine kısa zamanda kabaran balkon ve balkon altları boyalarının sözleşmeye göre belirlenen kalite ve özellikteki Polisan marka boya kullanılmak suretiyle yenilenmesi ve onarımı,
  1. Özensiz ve dikkatsizce yapılması ve yine sözleşmede kararlaştırılanın aksine kalitesiz ürün ve malzemelerin kullanılması ve ayıplı ifa sebebiyle apartmanın adının yazılı olduğu tabelenin kısa sürede yerinden çıkması ve düşmesi nedeniyle onarımı ve yerine takılması,
  1. Garanti edilenen aksine kalitesiz malzeme ve özensizce yapılması ve ayıplı ifa nedeniyle kırılan çatı sundurmanın yeniden onarım ve tadilatı ile
  1. Diğer tüm eksikliklerin tamamlanarak iş sahibi olarak apartman sakinleri adına yönetici olmam hasebiyle şahsıma tutanak ile teslim edilmesi

gerekmektedir.

Eksikliklerin giderilmemesi, yükümlülüklerinizin yerine getirilmemesi, ayıplı ifa edilenlerin onarılmaması ve diğer gerekli tadilatların ve onarımların yapılıp düzeltilmemesi halinde; sözleşmeye aykırı hususların belirlenmesi adına Türk Borçlar Kanunu, HMK ve sair yasal mevzuat uyarınca mahkemeden talep edeceğimiz uzman bilirkişi ve delil tespiti ile yasal yollara başvuracağımızı, avukatlık vekalet ücreti ve her türlü yargılama giderlerinin de tarafınıza ait olacağını, tazminat ve fazlaya ilişkin haklarımızı da mahfuz tutmak kaydıyla ihtaren bildiririz. (tarih)                                                                      

İHTAR EDEN
Vekil – Adana Avukat Saim İNCEKAŞ

Sayın Noter;

3 nüshadan ibaret işbu ihtarın bir nüshasını hızlı posta (APS) yoluyla muhataba tebliğini, bir nüshasını dairenizde muhafazasını, tebliğ şerhini havi bir nüshanın da tarafımıza tevdiini talep ederiz.

Son düzenleme tarihi 12 Ocak 2020 23:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.