Bir Sayfa Seçin

Eşe Şiddet Uygulama Nedeniyle Boşanma Mahkeme Kararı

Eşe Şiddet Uygulama Nedeniyle Boşanma Mahkeme Kararı

KARAR

Yukarıda açık adresi yazılı taraflarla ilgili olarak mahkememizde görülen BOŞANMA, VELAYET, NAFAKA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT davasının açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

Davacı özetle, davalı ile 4 yıldır evli olduklarını ve bu evlilikten reşit olmayan M. adlı çocuklarının bulunduğunu, aralarında davalıdan kaynaklanan kusurlu hareketlerden dolayı şiddetli geçimsizlik
bulunduğundan bahisle boşanmalarına, çocuğun velayetinin kendisine tevdii ile kendisi için 750.000.000-TL tedbir-yoksulluk nafakasına hükmedilmesini talep ve dava etmiş safahatta davacı vekili önceki iddialarını tekrarla çocuğun babaya alışkın olduğunu ve baba yanında kaldığından bahisle davalıya verilmesini ve şahsi ilişki kurulmasını beyan etmiştir.

Davalı vekili boşanmayı kabul ettiklerini, ancak diğer talepleri kabul etmediklerini ve çocuğun velayetini babaya bırakılmasına savunmuştur.

Tarafların nüfus aile akit tablosunun tetkikinde 29.10.1998 tarihinde evlendiklerini ve bu evlilikten 08.09.1999 doğumlu Medeni Yasa adlı çocuklarının dünyaya geldiği anlaşılmıştır.

Dava TMK’nın 166/1 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma talebinden ibaret olup, tarafların iddia ve savunmaları, sosyal ve ekonomik durumlarına ait araştırmalar, sanık Y.Y. tarafından müşteki ŞY.’a karşı müessir fili suçunu işlediğinden bahisle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 09.10.2000 tarih ve 2000/18009 hz.sayılı evrakı, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına binaen; davalının sürekli davacıyı dövdüğü bu suretle davacı bakımından evlilik birliğinin çekilmez hal aldığı ve devamında gerek davacı için gerekse toplum için hiçbir yarar kalmadığı anlaşılmış olmakla aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Boşanmaya neden olan olayların ağırlığı ve davalı yanın kusuru, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminatın zenginlik ve yoksulluğa sebep olmama özelliği de göz önünde tutularak davacının elem ve ıstırabının bir nebze de olsa telafisi gayesiyle aşağıdaki şekilde manevi tazminata, davacının boşanmadan dolayı mevcut ve beklenen zararlarının telafisi için de aşağıdaki şekilde maddi tazminata hükmedilmiş, tarafların mutabakatları ve aşağıdaki belirtilen gerekçe ile çocuğun velayetinin davalı babaya tevdiine karar verilmiştir. Davacı kadının boşanmadan dolayı yoksulluğa düşmeyeceği anlaşılmış olmakla yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile; Erzincan ili, … ilçesi, … Köyü, Cilt No:…, Hane No:./da nüfusa kayıtlı bulunan, … ve ../dan olma, … doğumlu DAVACI … ile yine aynı yerde nüfusa kayıtlı bulunan … ve
../den olma, … doğumlu DAVALI ../m TMK’nm 166/1 maddesi uyarınca şiddetli geçimsizlik nedeni ile BOŞANMALARINA.

2- Tarafların mutakabatları ve küçüğün uzun zamandır davalı baba yanında olması da göz önünde tutularak tarafların müşterek çocuğu 08.09.1999 doğumlu Medeni Yasa’ın velayet hakkını kullanma yetkisinin davalı babaya tevdiine, davacı anne ile çocuk arasında her ayın 1.ve 3.Cumartesi günleri, dini bayramların 2.günü saat 10.00’da yanına alıp ertesi gün aynı saatte teslim etmek ve her yıl 01 Temmuz günü saat 10.00’da yanına alıp 15 Temmuz günü saat 10.00’da teslim etmek suretiyle şahsi ilişki tesisine ve devamına.

3- Safahatta davacı kadın için hükmolunan tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesine kadar devamına, yasal şartlar oluşmadığından davacının yoksulluk nafakası talebinin reddine.

4- TMK’nın 174. maddesi uyarınca gerekçesi ayrıntılı karar da belirtildiği surette takdiren boşanmanın ferisi olarak 4.000.000.000-TL maddi ve 8.000.000.000-TL manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.

5- Kararın kesinleşmesine müteakip Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 2000/18009 Hz.sayılı evrakının mahalline iadesine.

6- Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 350.-
YTL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine.

7- Davacının yapmış olduğu, 47,92-YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine.

8- Peşin alman harem mahsubu ile bakiye 6,24- YTL daha harem davalıdan alınarak hâzineye irad kaydına.

Dair gerekçeli kararın taraflara tebliği edildiği tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize sunulacak temyiz dilekçesi ile Yüksek Yargıtay 2. Hukuk Dairesi nezdinde temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı açıkça okunup anlatıldı. 11.02.2005

Katip

Hakim

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız