Eşe Karşı Alacak Davası

Belli bir mal rejimine tabi olsalar bile eşler, gerek kendi aralarında ve gerekse de üçüncü şahıslarla, bu rejim kapsamına girmeyen, bir takım malvarlığı değerleri ilişkilerine girebilirler. Örneğin TMK nun 215. maddesi: “Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması halinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet hükümleri uygulanır” kuralıyla
böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygulanacak hukuk ilkelerini ortaya koymuştur.

Ancak doğaldır ki: yaşamın türlü görünümleri içinde eşler arasında yüzlerce değişik akdi ilişki kurulup bozulabilir. Örneğin eşlerden biri diğerine akdi içinde borç verebileceği gibi, kefil de olabilecek ya da aralarında kuracakları bir kira akdi ile kiracı ve kiralayan ilişkisine girebileceklerdir. İşte bu gibi hukuki ilişkiler sonunda ortaya çıkabilecek alacak ya da tahliye davası veya ecrimisil taleplerinde, BK nun genel kuralları ile mezkur akde ilişkin özel kuralların uygulanmaları gerekebilecektir.

Nitekim Türk mahkemeleri yıllardan beri vermiş olduğu bir çok kararlarında bu hususu en açık cümlelerle ortaya koymuş ve “karı koca arasında mal rejiminin bulunmuş olmasının, onların BK uyarınca sözleşme ilişkilerine girmelerine engel oluşturmayacağını ” içtihat etmişlerdir.

Örneğin eşlerden birinin, müşterek hesaplarından diğer eşin rızası olmadan çektiği A oranından fazla parayla ilgili uyuşmazlığın, mal rejimiyle ilgili olmayan ve akdi ilişkilere dayanan bir alacak davasına konu olacağı kabul görmüştür. Keza yine BK nun 42-43, 98. maddeleri gereğince oluşacak tazminatların aynı şekilde mal rejimi kuralları dışında mütalaa edilmeleri gerekeceği ve yine TMK nun istihkak hükümlerine göre çözümlenecek eşler arasındaki malvarlığı değerlerine ilişkin konuların aynı nitelikte oldukları düşünülmüştür.

İşte bu sebeplerledir ki: mezkur uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalarda görevli ve yetkili mahkemeler ile husumet kurallarının HUMK ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı HMK nun bu konudaki düzenlemelerine göre belirlenecektir.

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.