Eşe Karşı Alacak Davası

Eşe Karşı Alacak Davası

Belli bir mal rejimine tabi olsalar bile eşler, gerek kendi aralarında ve gerekse de üçüncü şahıslarla, bu rejim kapsamına girmeyen, bir takım malvarlığı değerleri ilişkilerine girebilirler. Örneğin TMK nun 215. maddesi: “Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması halinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet hükümleri uygulanır” kuralıyla
böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygulanacak hukuk ilkelerini ortaya koymuştur.

Ancak doğaldır ki: yaşamın türlü görünümleri içinde eşler arasında yüzlerce değişik akdi ilişki kurulup bozulabilir. Örneğin eşlerden biri diğerine akdi içinde borç verebileceği gibi, kefil de olabilecek ya da aralarında kuracakları bir kira akdi ile kiracı ve kiralayan ilişkisine girebileceklerdir. İşte bu gibi hukuki ilişkiler sonunda ortaya çıkabilecek Nitekim Türk mahkemeleri yıllardan beri vermiş olduğu bir çok kararlarında bu hususu en açık cümlelerle ortaya koymuş ve “karı koca arasında mal rejiminin bulunmuş olmasının, onların BK uyarınca sözleşme ilişkilerine girmelerine engel oluşturmayacağını ” içtihat etmişlerdir.

Örneğin eşlerden birinin, müşterek hesaplarından diğer eşin rızası olmadan çektiği A oranından fazla parayla ilgili uyuşmazlığın, mal rejimiyle ilgili olmayan ve akdi ilişkilere dayanan bir İşte bu sebeplerledir ki: mezkur uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalarda görevli ve yetkili mahkemeler ile husumet kurallarının HUMK ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı HMK nun bu konudaki düzenlemelerine göre belirlenecektir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 17:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.