Eşe Karşı Alacak Davası

May 13, 2019 | Boşanmada Mal Paylaşımı

Belli bir mal rejimine tabi olsalar bile eşler, gerek kendi aralarında ve gerekse de üçüncü şahıslarla, bu rejim kapsamına girmeyen, bir takım malvarlığı değerleri ilişkilerine girebilirler. Örneğin TMK nun 215. maddesi: “Eşlerden birinin açık veya örtülü olarak mallarının yönetimini diğer eşe bırakması halinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça vekalet hükümleri uygulanır” kuralıyla böyle bir durumun ortaya çıkması halinde uygulanacak hukuk ilkelerini ortaya koymuştur.

Ancak doğaldır ki: yaşamın türlü görünümleri içinde eşler arasında yüzlerce değişik akdi ilişki kurulup bozulabilir. Örneğin eşlerden biri diğerine akdi içinde borç verebileceği gibi, kefil de olabilecek ya da aralarında kuracakları bir kira akdi ile kiracı ve kiralayan ilişkisine girebileceklerdir. İşte bu gibi hukuki ilişkiler sonunda ortaya çıkabilecek alacak ya da tahliye davası veya ecrimisil taleplerinde, BK’nın genel kuralları ile mezkur akde ilişkin özel kuralların uygulanmaları gerekebilecektir.

Nitekim Türk mahkemeleri yıllardan beri vermiş olduğu birçok kararlarında bu hususu en açık cümlelerle ortaya koymuş ve “karı koca arasında mal rejiminin bulunmuş olmasının, onların BK uyarınca sözleşme ilişkilerine girmelerine engel oluşturmayacağını ” kabul etmişlerdir.

Örneğin eşlerden birinin, müşterek hesaplarından diğer eşin rızası olmadan çektiği A oranında fazla parayla ilgili uyuşmazlığın, mal rejimiyle ilgili olmayan ve akdi ilişkilere dayanan bir alacak davasına konu olacağı kabul görmüştür.

Örneğin yine BK’nın 42-43, 98. maddeleri gereğince oluşacak tazminatların aynı şekilde mal rejimi kuralları dışında mütalaa edilmeleri gerekeceği ve yine TMK’nın istihkak hükümlerine göre çözümlenecek eşler arasındaki malvarlığı değerlerine ilişkin konuların aynı nitelikte oldukları düşünülmüştür.

Eşe Karşı Alacak Davasında Görevli Mahkeme

Eşlerden birinin diğer eşin alış-veriş merkezine olan borcunu ödemesi ve ödediği bu borcu daha sonra eşinden geri istemesi durumunda genel mahkemeler görevlidir. Böyle bir durumda Borçlar Hukuku devreye girer.(Kaynak)

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.