Esas : 2019/5814 Karar : 2019/6541 Tarih : 17.04.2019

Oca 16, 2020 | Genel Yazılar

T.C.
YARGITAY
ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/5814
Karar : 2019/6541
Tarih : 17.04.2019
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’in, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … İcra Ceza Mahkemesi’nin 28/09/2018 tarihli ve 2018/1126 Esas, 2018/1943 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesi’nin 22/10/2018 tarihli ve 2018/298 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 19/03/2019 gün ve 94660652-105-58-15427-2018-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29/03/2019 gün ve KYB.2019-31409 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Sanığın nafaka yükümlülüğüne ilişkin … 2. Aile Mahkemesi’nin 10/02/2015 tarihli ve 2013/422 Esas, 2015/64 Karar sayılı kararının Yargıtay tarafından bozulmasını müteakip yeniden yapılan yargılama sonucunda aynı Mahkemenin 15/03/2018 tarihli ve 2017/667 Esas, 2018/150 Karar sayılı kararı ile müşteki ve çocukları yönünden nafakaya hükmedilmediği gibi, anılan karara göre de mahkûmiyete esas nafaka borcunun konu edildiği … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/9942 sayılı icra takip dosyasının durdurulmasına karar verildiği, açıklanan nedenlerle müşteki ve çocukları bakımından cari nafaka alacağından söz edilemeyeceği cihetle, itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 1. İcra Ceza Mahkemesi’nin 22/10/2018 tarihli ve 2018/298 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 17/04/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.