Nafaka Şikayetinde Karardan Sonra Borcun Ödenmesi Suçu Düşürür

Oca 16, 2020 | Nafaka Avukatı

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2017/4299
Karar : 2017/11323
Tarih : 19.12.2017
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 1 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair Çine İcra Ceza Mahkemesinin 25/03/2016 tarihli ve 2016/18 esas, 2016/27 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Çine Asliye Ceza Mahkemesinin 07/04/2016 tarihli ve 2016/41 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 12/09/2017 gün ve 8363 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/09/2017 gün ve KYB.2017-52884 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, davacı … … ile davalı … arasında görülmüş olan boşanma davası neticesinde Çine Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/03/2000 tarihli ve 2000/6 esas, 2000/69 sayılı kararı ile boşandıkları ve müşterek çocuk Seyhan için iştirak nafakasına hükmedildiği, Çine İcra Müdürlüğünün 1999/236 esas sayılı dosyasından nafaka alacağına ilişkin icra takip dosyasının bulunduğu, nafaka alacaklısı … vekilinin 11/02/2016 tarihli şikayet dilekçesi ile şikayet tarihinden geriye dönük 3 aylık nafakanın ödenmemesi nedeniyle şikayetçi olduğu, nafaka alacaklısının 15/08/1997 doğumlu olduğu ve 15/08/2015 tarihinde reşit olduğu gözetilmeden, Çine İcra Ceza Mahkemesince 1 aya kadar tazyik hapsine dair kararına yönelik itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine konu dosya kapsamında, Çine İcra Ceza Mahkemesinin 14/04/2016 tarih ve 2016/18 sayılı ek kararıyla borcun ödenmesi nedeniyle İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki cezanın bütün neticeleri ile düşürülmesine karar verildiği cihetle; incelenen dosyada Kanuna aykırılığı ve hükmün infazını engelleyen düşme kararının bulunması nedeniyle kanun yararına bozma isteği konusuz kaldığından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.