Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adi Nitelikte Olan Birikmiş Nafakanın Talep Edilmesi Nafakayı İhlal Suçunu Oluşturmaz

Birikmiş Nafaka, Nafakaya Muhalefet Oluşturmaz

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık … hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair … İcra Ceza Mahkemesinin 22/10/2015 tarihli ve 2015/445 esas, 2015/970 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin … İcra Ceza Mahkemesinin 13/11/2015 tarihli ve 2015/513 değişik iş sayılı kararı aleyhine … Bakanlığının 21/01/2016 gün ve 6378 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/03/2016 gün ve KYB. 2016-39107 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Mahkemesince borçlu sanığın, nafaka hükmüne uymamak suçu yerine borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan dolayı beraatine karar verilmesi, keza merciince de 2004 sayılı Kanun’un 344/1. maddesi yerine 340. maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesinin yazım hatası niteliğinde olduğu düşünülerek yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında … İcra Dairesinin 2015/3313 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, bu sebeple yapılan itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararının kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden … İcra Ceza Mahkemesinin 13/11/2015 tarihli ve 2015/513 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında hükmolunan tazyik hapsi cezasının kaldırılmasına, 16/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2016/811 Karar : 2016/18065 Tarih : 16.05.2016)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 21 Haziran 2020 10:45

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.