Birikmiş Nafaka Alacağına Dayalı Şikayet Nafakayı İhlal Suçunu Oluşturmaz

Birikmiş Nafaka Şikayet Edilemez

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …’ın, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesi’nin 10/10/2013 tarihli ve 2013/329 esas, 2013/329 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 18/06/2016 gün ve 11683 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11/07/2016 gün ve KYB.2016-272098 sayılı ihbarnamesi ile Daire’ye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında İstanbul Anadolu 10. İcra Müdürlüğü’nün 2013/1069 sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, bu haliyle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden İstanbul Anadolu 8. İcra Ceza Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli ve 2013/329 esas, 2013/329 sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli … hakkında nafaka hükümlerine uymamak eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 08/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ( T.C. YARGITAY ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ Esas : 2016/11758 Karar : 2017/1996 Tarih : 08.03.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Nafakayı İhlal Cezasının Ödeme Nedeniyle Kaldırılması Talebi

ADANA 3. İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DOSYA No: Yukarıda numarası verilmiş bulunan mahkemeniz dosyasından müvekkil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: