Takip Talebinde Cari Nafakanın Talep Edilmemesi Ceza Şikayetini Konusuz Kılar

T.C.
YARGITAY
ONDOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Esas : 2015/16518
Karar : 2015/9216
Tarih : 24.12.2015
Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık …, 2004 sayılı icra vc İflâs Kanunu’nun 344/1. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … İcra Ceza Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli ve … esas. … sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … İcra Ceza Mahkemesinin 16/06/2014 tarihli ve … değişik iş sayılı kararı aleyhine … 10/08/2015 gün ve … sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/09/2015 gün ve … sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre. borçlu hakkında … İcra Müdürlüğünün … sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikâyette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Kanun yararına bozma istemine konu … İcra Ceza Mahkemesinin 16/06/2014 tarihli ve … değişik iş sayılı kararda, süresi içinde başvurulmadığı gerekçesiyle sanık müdafıinin itirazın reddine karar verildiği halde bu hususun kanun yararına bozma istemine konu edilmediği gözetilerek. …İcra Ceza Mahkemesinin 10/10/2013 tarihli ve …. esas, … sayılı kararına karşı kanun yararına bozma isteminde bulunulması hususunun takdiri için dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 24/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:41

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.