Ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikayet süresi başlar-Yargıtay Kararı: Esas : 2012/23571 Karar : 2012/22611 Tarih : 27.12.2012

Ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikayet süresi başlar

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Esas : 2012/23571
Karar : 2012/22611
Tarih : 27.12.2012
2004 s. İİK344
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02.07.2012 gün ve 2012/11324/40011 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 19.07.2012 gün ve KYB.2012/186611 sayılı ihbarnamesiyle;

Nafaka hükmüne uymamak suçundan sanık X’nın, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344/1. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair Bakırköy 1. İcra Ceza Mahkemesinin 25.04.2012 tarihli ve 2012/48-122 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına, şikayet süresi dolduğundan müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine ilişkin Bakırköy 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07.05.2012 tarihli ve 2012/50 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Şikayetçi vekilinin Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünün 2009/18523 esas sayılı dosyasında, birikmiş nafaka alacağı yanında işleyecek nafakayı da talep etmiş olması ve borçlu tarafından dosyaya yapılmış bir ödeme bulunmaması karşısında, ödenmeyen her güncel aylık nafaka için yeni şikayet süresinin başlayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Bakırköy 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07.05.2012 tarihli ve 2012/50 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca aleyhe sonuç doğurmamak üzere BOZULMASINA, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.12.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 15:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.