Eş ve ergin olmayan çocuk İçin takdir edilen nafakalar dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar “tedbir nafakası” olarak adlandırılır- Yargıtay Kararı

Eş ve ergin olmayan çocuk İçin takdir edilen nafakalar dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar “tedbir nafakası” olarak adlandırılır

Davalı kadın ve yanında olan müşterek çocuklar için takdir edilen nafakaların dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar tedbir, boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden sonra kadın için yoksulluk, çocuklar için iştirak nafakası olduğunun tabii bulunmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına (Y2HD, 18.07.2011, E. 2010/11497, K. 2011/12519.)

Eş ve ergin olmayan çocuk İçin takdir edilen nafakalar dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar “tedbir nafakası” olarak adlandırılır

Dava tarihinde ve halen müşterek çocuğun davalı yanında bulunduğu anlaşılmaktadır. O halde çocuk için hükmolunacak nafakanın dava esnasında anne yanında kalmış ise bu dönem tespit edilerek bu süre için “tedbir” ve kararın kesinleşmesinden itibaren “iştirak nafakası” şeklinde hükmedilmesi gereklidir. Bu husus gözetilmeden çocuk için davacı anne yararına dava tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 02.06.2011, E. 2010/9309, K. 2011/9715.)

Eş ve ergin olmayan çocuk İçin takdir edilen nafakalar dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleşme tarihine kadar “tedbir nafakası” olarak adlandırılır

Hükmedilen nafakanın dava tarihinden boşanma hükmünün kesinleştiği tarihe kadar tedbir nafakası (TMK md 169) boşanma hükmünün kesinleşme tarihinden itibaren yoksulluk nafakası niteliğinde (TMK. md.175) olduğunun anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, (Y2HD, 03.10.2011, E. 2010/13083, K. 2011/14789.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 10 Nisan 2020 18:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.