Eş ve çocuğunun geçim ve bakımıyla ilgili birlik görevlerini yerine getirmemek ekonomik şiddet oluşturduğundan boşanma sebebidir- Yargıtay Kararı

Yapılan soruşturma, toplanan delillerden; davalı-davacı kadımn eş ve çocuğunun geçim ve bakımıyla ilgili birlik görevlerini (TMK. md. 185-186) yerine getirmediği; buna karşılık davacı-davalı kocanın da eşini istemediğini söyleyerek birlikte yaşamaktan kaçındığı (TMK. md.185); bu durumda, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını gerektiren olaylarda taraflardan birinin kusuru diğerinin kusurundan üstün tutulamayacağından, tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalının boşanma davasının kabulüne (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. (Y2HD, 21.07.2011, E. 2010/11900, K. 2011/12839.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 18 Mart 2020 18:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.