Erkek eşin gelirinin az olması nafaka takdirini engellemez- Yargıtay Kararı

Nis 26, 2020 | Nafaka Avukatı

Erkek eşin gelirinin az olması nafaka takdirini engellemez

“Davacı; davalı ile 17.03.2007 tarihinde evlendiklerini, davalının kendisini evden kovması sonucu müşterek evden ayrılarak baba evine dönmek zorunda kaldığını, müşterek çocuk Hüseyin’in kendisiyle birlikte kaldığını, tüm bakım ve giderlerini ailesinin karşıladığını, davalının 2013 yılında boşanma davası açtığını, ancak davanın reddedildiğini, boşanmaya ilişkin davada müşterek çocuk için tedbir nafakasına hükmedildiğini, dava süresince nafakayı davalının düzensiz de olsa ödediğini ancak davanın bitimi ile kendisi ve müşterek çocuğun bakım ve giderleri için destek olmayı bıraktığını, kendisinin çalışmadığı için zor durumda olup, eşinin maddi desteğine ihtiyaç duyduğunu ileri sürerek; dava tarihinden itibaren kendisi ve müşterek çocuk Hüseyin için ayrı ayrı her ay 500 TL tedbir nafakasına karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.

Davalı; davacı ile dört yıldır ayrı yaşadıklarını, halen asgari ücretli olarak çalıştığını, nafakayı ödeyecek maddi durumunun olmadığını, davacı tarafın sigortasız bir işte çalıştığını savunarak; davacının kendisi için istediği nafakanın reddine karar verilmesini, müşterek çocuk için ise kazancına göre mahkemenin nafakaya karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece; davalının 500 TL civarındaki işsizlik maaşı ile nafaka ödemesi yapamayacağı nedeni ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı tarafından temyiz edilmiştir. Dava; davacı kadın ve yanında bulunan müşterek çocuk için tedbir nafakası istemine ilişkindir.

1-) Davacıya ve müşterek çocuğa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde; TMK. 186/3 .maddesi uyarınca; Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıklan ile katılırlar. Yasanın 195.maddesine göre de; Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde eşler ayrı ayrı veya birlikte hâkimin müdahalesini isteyebilirler. Aynı yasanın 197.maddesine göre de; Eşlerden biri ortak hayat sebebi ile kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Bu durumda, hâkim eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya ilişkin önlemi alır. Evlilik devam ederken eşlerin birbirleri hakkında koşullan oluştuğu takdirde tedbir nafakası davası açma ve bir takım önlemlerin alınmasını talep etme haklan vardır. Bu bağlamda; tedbir nafakası miktan tayin edilirken,
birliğin giderlerine katılmada eşlerin “ekonomik güçleri” ile müşterek yaşam sırasında davalının eş ve çocuklanna sağlamış olduğu yaşam düzeyi dikkate alınmalı, hakim; eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyelerinin ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğini gözetmelidir.

Mahkemece, nafaka takdir edilirken; çocuğun yaşı, eğitimi ve ihtiyaçlarının yanında, ana-babanın gelir durumu da gözetilmeli ve
nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu ile orantılı olacak şekilde hakkaniyete uygun bir nafakaya hükmedilmelidir.

Somut olayda; davalı hakkında yapılan sosyal ekonomik durum araştırmasından; davalının mevsimlik işlerde çalıştığı, aylık
gelirinin 500 TL olduğu, oturduğu evin babasının evi olduğu anlaşılmaktadır. Davalının gelirinin az bulunması veya gelirinin bulunmaması davalıyı nafaka yükümlülüğünden kurtarmaz. En azından asgari ücret seviyesinde gelirinin bulunduğunun kabul edilmesi gerekir.

2-) Hal böyle olunca mahkemece; ayrı yaşamakta haklı olan davacı kadın ve yanında bulunan müşterek çocuğun geçimi için gerekli davalının geliri ile orantılı olacak şekilde TMK.nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak, uygun bir miktar tedbir nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde davanın reddedilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Sonuç: Yukarıda 1. ve 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK’nun 428.maddesi gereğince davacı yararına bozulmasına” (Y3HD, 07.12.2017, E. 2017/15782, K. 2017/17302)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

Kategoriler

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.