Erkek eşin başka kadınla ilişkisi olduğu anlaşılmışsa ortak hayatın yeniden kurulabilme olasılığının bulunmadığının kabulü gerekir- Yargıtay Kararı

Nis 11, 2020 | Ayrılık Davası

Kadın eşin kötü davrandığı eşine şiddet uyguladığı birlik görevlerini yerine getirmediği erkek eşin de evin ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşılmışsa ortak hayatın yeniden kurulabilme olasılığının bulunmadığının kabulü gerekir

Dava Türk Medeni Kanununun 166/1 .maddesine dayalı evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmaya karar verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda, Türk Medeni Kanununun 170. maddeleri gereğince tarafların iki yıl müddetle ayrılıklarına hükmedilmiştir. Türk Medeni kanununun 170/3. maddesine göre “dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.” Bu durumda, davacı mutlak bir boşanma nedenine dayanmış ve bunun varlığını kanıtlamış olsa bile, hakim barışma olasılığını gördüğü takdirde boşanma yerine ayrılığa hükmedebilecektir.

Boşanma nedeninin gerçekleşmesi halinde barışmanın mümkün görüldüğüne, ortak yaşamın yeniden başlayabileceğine ve nihayet ileride birleşme umudunun bulunduğuna ilişkin hakimin takdirinin kesin ve denetime elverişli olması gerekir. Hakimin buna ilişkin takdir hakkını Anayasa ve Yasa çerçevesinde, son derece titiz ve isabetli kullanması gerekmektedir. Eşlerin barışma ihtimali, gerçekleşmeye yakın bir ciddiyetle görülmeli, varlığı makul surette kabul edilebilmeli, böyle bir kanaat sağlam olasılığa dayandırılmak, hatta banşma ihtimali varlığı bir tarafın ikrarından ya da hareket tarzından anlaşılmış olmalıdır. Özellikle banşma ihtimali kuvvetli bulunmalıdır.

Bu konuda bir takdire ulaşılırken dosyaya uygun dayanaklar gösterilmeli (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 3.7.1978 tarihli 5-6 sayılı kararı gerekçesi) boşanma nedeninin ve geçimsizliğin asıl saiki ve eşlerin kişisel durumları üzerine eğilinmeli, soyut bir barışma olasılığı dışında eşlerin sosyal ve kültürel durumları değerlendirilmelidir. Olayların yoğunluğu ve ağırlığı yeniden bir araya gelme ihtimalini ortadan kaldırıcı bir unsur olarak düşünülmelidir. Nihayet hakim kararında barışma olasılığının varlığını ve kendisini böyle bir inanca götüren nedenleri, Yargıtay denetimine olanak verecek açıklıkta göstermelidir. Somut olaya gelince; Toplanan delillerden davalı kadının, davacı kocaya kötü davrandığı, eşine şiddet uyguladığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, davacı kocanın da evin ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşılmıştır.

1932 doğumlu davacı ile 1960 doğumlu davalının sosyal ve ekonomik durumları ile yaşları gözönüne alındığında halen aynı konutta birlikte yaşıyor olmaları tek başına ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğunu göstermez. Her ne kadar, mahkemece tarafları duruşmada birbirlerine karşı gözlenen hal ve tavırları göz önünde bulundurulduğunda tarafların bir müddet daha ayrı kalmaları halinde evlilik birliğini sürdürme ihtimallerinin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı belirtilmişse de; davalının
“evimden de kendisinden de vazgeçmiyorum” şeklindeki beyanına karşılık davacı ısrarla boşanmak istediğini beyan etmiştir. Bu durumda taraflar arasındaki evlilik birliği temelinden sarsılmış ve Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi koşullan oluşmuştur.

Türk Medeni Kanununun 170/3. maddesi gereğince tarafların barışma olasılığını gösterir dosyada bir kanıt bulunmamaktadır. O halde boşanmaya karar verilmesi gerekirken, dosya kapsamına uygun bulunmayan yazılı gerekçe ile ayrılığa hükmedilmesi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 04.10.2011, E. 2010/14530, K. 2011/14869.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Etiketler:

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Erkek eşin başka kadınla ilişkisi olduğu anlaşılmışsa ortak hayatın yeniden kurulabilme olasılığının bulunmadığının kabulü gerekir

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.