Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi

Erişimin engellenmesi talebi sulh ceza hakimliğinden bir dilekçe ile talep edilir. Şablon olarak yol gösterici olması için aşağıda bir örneği yer almaktadır. Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu olarak bu sürecin etkin ve ivedi işletilmesi gerektiğini vurgulayarak alanında uzman bir avukat ile süreci yönetmenizi tavsiye ederiz.

İnternetin hayatımızın her noktasına sirayet etmesiyle birlikte çeşitli internet sitelerine erişimin engellenmesi taleplerinde de büyük bir artış yaşandı. Erişimin engellenmesi yani bir internet sitesinin tamamına veya sadece belirli sayfalarına Türkiye sınırları içerisinden bağlantının yasaklanması kararını uygulamak için mutlaka profesyonel hizmet almanız önerilir.


Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi -1-ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN              : (Vatandaş Bilgileri)

VEKİLİ                         :  Av. Saim İNCEKAŞ – Adana İncekaş Hukuk

KARŞI TARAF            : www.xxxx.com.tr ADLI  İNTERNET SİTESİ                   

TALEP                            : 5651 Sayılı Yasanın 9. maddesi gereğince ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR         :

X Gazetesine ait X adlı internet sitesinde çıkan … tarihli “X Kasetini Kim Hazırladı?” Başlıklı haber gerçek dışıdır ve müvekkilimin kişilik haklarını zedeler niteliktedir.

Haber içeriğinde  “… iddiasına yer verilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır ve olayın taraflarınca bizzat yalanlanmıştır. Ayrıca bu haberle ilgi başkaca gazetelerde de haber yapılmıştır ve onlarda tekzip edilmiştir.

Bu haber ve iddia Kamuoyunda müvekkilim hakkında olumsuz kanaat ve kuşku uyandırmaya matuf gerçek dışı haber ve yorumlardır. Söz konusu iddialarla müvekkili komplo veya olayların içerisinde göstermeye matuf gerçek dışı ve hayal mahsulü haberlerdir. Kaldı ki; olayın bizzat mağduru ve muhatabı olan CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından dahi denilerek haber içeriğinin gerçek dışı olduğu ortaya konulmuştur.

5651 Sayılı Yasada 06.02.2014 tarihinde yapılan değişiklikteİnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” Düzenlemesi yapılarak kişilik hakları ihlal edildiğinde Sulh Ceza Mahkemesine başvuru yapılabileceği belirtilmiştir.

İnternet sitesinde yer alan müvekkilimi ilgilendiren haber incelendiğinde kişilik haklarına saldırı açık bir şekilde görülmektedir.

Basının görevi, gerçek olanı açıklamak ve o konuda halkı bilgilendirmektir. Gerçeklik, orta düzeydeki bir dinleyici veya okuyucunun bundan edineceği kanıya göre belirlenir. Açıklamanın gerçek olduğunu kanıtlamak açıklamayı yapana düşer. Tersine kanıtlama yükümlülüğü, saldırıya uğrayana düşmez. Haber kısmen gerçek kısmen değilse o halde de saldırının varlığı kabul edilmelidir.

Yayın kuruluşları veya haberi veren kişiler, yayıncılık ve özellikle gazetecilik mesleğinin bir gereği olarak olayı en ince noktasına kadar araştırmalı, incelemeli, tüm gerçekleri saptadıktan sonra yazmalıdır. Gazetecilik mesleğinin kuralları, yazılı olanlardan daha geniştir. Gazeteci hiçbir ticari, kişisel ya da toplum çıkarına aykırı olan konularda gerçekleri saptırma yoluna gitmemelidir.

Ancak, internet sitesi incelendiğinde görüleceği üzere hiçbir araştırma, inceleme, sorgulama ürünü olmayan haberler yapılmaktadır. Mesnetsiz iddialar gerçekmiş gibi sunularak haksız şekilde saldırılmaktadır. Bu durum hukuka aykırılığı ortaya koymaktadır.

YARGITAY KARARLARINA GÖRE DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR.

21.04.2001 tarihli gazetede yayımlanan, “Poliste şantaj çetesi, İçişleri Bakanı Tantan’ın emriyle Abanoz’un kurduğu gizli teşkilat…” başlığı ile metin içerisinde yer alan “Tantan  İstanbul’u üç bölgeye ayırmış,  Abdulhamit’in  jurnal teşkilatı gibi çalışıyorlar” cümleleri ve iç sayfa başlığında yer alan, “İstanbul’da jurnal teşkilatı kurdular” başlığı ile içeriğindeki katılanı bu yasadışı jurnal teşkilatının başı gibi gösteren ifadeler ve 22.04.2001 tarihli gazetede “sayın Tantan  belgeye ne diyeceksiniz” başlığı altında yer alan; “Tantan hukuksuzluğunu yolsuzluk ve usulsüzlük kalkanının arkasına saklayıp ne olduğu anlaşılmayan açıklamalarla kafa bulandırıyor… yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele edeceğiz diyerek çete haline dönüşenlerin maskelerini tek tek yırtacağım” sözlerinin habere konu olan katılanı, görevinden dolayı küçük düşürücü değer yargıları içerdiği ve eleştiri sınırlarını aşarak kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu gözetilmeden dosya içeriğine uygun bulunmayan yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi” gerekçesiyle bozulmuştur.’ (4.CD.,08.03.2006,2005/7591-2006/6307) 4.CD.,08.10.2007,3098-7833, 4.CD.,06.02.2007,11311-1145, 4.CD.31.10.2007,4191-8563, 4.CD.12.12.2006,8063-17603, 4.CD.31.10.2006,9436-15606, 4.CD18.9.2006,628-13920, 4.CD.,24.05.2006,15112-11311, 4.CD.15.9.2003,22490-7432, 4.CD.23.12.1997,10365-11088, 4.CD.8.5.1996,3153-4055, (4.CD.6.12.1995,7389-8272) tarih ve sayılı kararlarda da kişilik haklarına saldırı konusunda basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı belirtilmektedir.

SİTEYE DOĞRUDAN BAŞVURU SONUÇSUZ KALACAKTIR.

5651 Sayılı Yasanın 9/1.maddesinde internet sitesine başvuru yapılabileceği gibi doğrudan Sulh Ceza mahkemesine dava açılabileceği de belirtilmiştir.

İnternet sitesine onlarca tazminat davası açılmış ve suç duyurusunda bulunmuş olması nedeniyle mahkeme öncesinde başvuru yapılması halinde netice alınamayacağı için doğrudan dava açılmak zorunda kalınmıştır.

SÜBUT DELİLLER   :

 • İnternet sitesinde yer alan habere ait URL bilgileri,
 • İnternet sitesi künye bilgileri
 • Haberin yayınlandığı site görüntüsü

HUKUKİ DELİLLER :

 • 5651 SAYILI YASA, 9/1-3-4. madde
 • TÜRK MEDENİ KANUN’u 24., 25. Maddeleri
 • TÜRK CEZA KANUNU 125, 267. maddeleri

NETİCE                : Yukarıda arz edilen nedenlerle,

Haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı haber ve haber başlıkları nedeniyle müvekkilin kişilik hakları ihlal edildiğinden, 5651 sayılı yasanın 9/1-3.maddesi gereğince; kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayınla ilgili olarak ……………………………………….. adresinde verilen habere içeriğe erişimin engellenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.           

                                          Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi


Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi -2-

ADANA SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE,                          

TALEPTE BULUNAN

(MAĞDUR)                          :

VEKİLİ                                 :

KONU                                   : “www. ….. .com” internet sitesine erişimin engellenmesi kararı verilmesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkil küçük henüz on sekiz yaşını doldurmuş değildir. (EK 1) Kendisi …./…/…. Tarihinde “www. ….. .com” internet sitesinden zayıflama ilacı adı altında ….. …..hapı satın almıştır. Müvekkil internet sitesinden yaptığı alış veriş sırasında herhangi bir güvenlik uygulaması olarak yaşı dahi sorulmadan istediği şekilde kolaylıkla zayıflama hapını satın alabilmiştir.

2-) Zayıflama ilacını kullanmaya başladıktan sonra bir takım rahatsızlıklar yaşamaya başlayan müvekkil küçük, durumu ailesine söylediğinde ailesi küçüğü doktora götürmüş ve doktor zayıflama ilacını anında keserek olası daha büyük risklerin önüne geçilmiştir. (EK 2) Ancak haberlere de oldukça çok konu olan bu şekilde satışı sağlanan zayıflama ilaçlarından hayatlarını kaybeden birçok kişi bulunmaktadır. (EK 3)

3-) İnternet ortamında bu şekilde kolayca satılabilen “gıda takviyesi” adı altında ilaç türevi haplar reklam olarak neredeyse açılan her internet sayfasında özendirici ve yanıltıcı olarak yer almaktadır. Sitede yer alan reklamlarda ünlülerin bulunuyor olması da kişilerin daha çok dikkatini çekmektedir. (EK 4) Ayrıca söz konusu internet sitesinde satışa sunulan ürünler tarım bakanlığında izin alınarak ithal edilen ürünler olmakla beraber “tarım bakanlığından onaylı” ibaresi ile satışının yapılıyor olması sadece tüketiciyi yanıltmak amacıyla kullanılarak bir bakanlık onayından çıkıyor olması tüketiciyi yanıltarak güven hissi sağlaya çalışmaktır. Bu hüküm 4077 sayılı tüketicini kanunu 16. Maddesine de aykırılık oluşturmaktadır.

4-) Zayıflama sağlık bakanlığı onayından çıkması gerekmekte olup; sağlık bakanlığı bu ilaçların kullanılamaması yönünde ve bu ilaçların ruhsatlandırılması denetimini sağlayabilmek için 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 27. maddesi ile bir kurum oluşturulmuşsa da kullanımların önüne geçilememiştir. Toplum sağlığını tehdit etmesi bakımından bu internet sitelerin denetim altına alınarak bu sitelere erişimlerin engellenmesi gerekmektedir.

5-) Müvekkil küçük internet sitesinde satışa sunulan zayıflama ilacı nedeniyle mağdur olmuş sağlığı tehlikeye girmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 194. Madde kapsamındaki suç oluşmuş bu suç kapsamında ayrıca soruşturma başlatılmıştır. (EK 5)

6-) Yukarıda bahsi geçen hususlar nedeniyle, iş bu davayı açma ve erişimin engellemesi sebebiyle Sayın Mahkeme’nize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 5237 S. K. m. 194; 5651 S. K. m. 8; 6502 S. K. m. 61; 663 S. KHK m. 27.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Nüfus sureti.

2-) Doktor raporları.

3-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.

4-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri.

5-) …… Cumhuriyet Savcılığı’nın Soruşturma dosyası

6-) Bilirkişi İncelemesi.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, somut olayda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde belirtilen  “yeterli şüphe“ koşulu gerçekleştiğinden “………..com” adlı internet sitesi için “erişimin engellenmesine” karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                 :

1-) Nüfus sureti.

2-) Doktor raporları.

3-) Çeşitli gazetelere ilişkin haber kupürleri.

4-) İlgili internet sitesi görüntü fotokopileri.

5-) …… Cumhuriyet Savcılığı’nın Soruşturma dosyası

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Talep Eden Vekili

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi

Erişimin Engellenmesi Talebi Dilekçesi -3-

T.C.

ANKARA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Gönderilmek Üzere

ADANA CEZA TEVZİ BÜROSUNA

                                                                                                           TEDBİR İSTEMLİDİR

TALEP EDEN               : 

VEKİLİ                         : 

KONU                           : Müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden internet sayfalarında müvekkilimiz aleyhine yazılan içeriklere, resimlere ve söz konusu bölümlere  erişimin engellenmesi talebimizdir.  

 

ERİŞİMİN

ENGELLENMESİ

TALEP EDİLEN

URL’ LER                     :

AÇIKLAMALAR

 • Müvekkilimiz X, çevresinde saygın bir insan olarak tanınmakta olup sosyete yaşantısından kaçınmayı ve kameraların önünde olmamayı tercih etse de ailesinin kurucuları olduğu X ve şirketler grubu ile ülke istihdamını ve inşaat, kimya ve türevleri ile yapılan yatırımlar, ihracatlar ve yurtiçi-yurtdışı tüm ekonomik işbirlikleri ile ülkemizin milli gelirini arttırmakta ve içinde bulunduğumuz bu ekonomik bunalım ortamında canla, başla mücadele ederek tüm bu ilişkiler ile ülkemizi bir adım daha ileri götürmeye çalışmaktadırlar.

 • Ayrıca müvekkilimiz hayırsever bir insan olmakla çeşitli yardım kuruluşlarında, vakıflarda çokça maddi – manevi desteklerde bulunmasına rağmen bunları sosyal medyanın ve yazılı-sözlü görüntülü basının gözünden uzakta yapmaktadır. Tüm yaşantısını kameralardan uzak, izole ve mütevazi bir şekilde yaşarken hayata değer katma çabasını hep en önde tutmaya gayret etmektedir.

 • Müvekkilimizin ve ailesinin uğraş verdiği işler, işlerin yanında eğitim amaçlı verilen tüm seminer ve diğer mücadeleler, işlerinde gösterdikleri gayret ile ülkeye kazandırdıkları değerler yanında yürüttükleri kalkındırma politikaları önemli oranda takdir görmektedir.

 • Sayın Hakimliğinizin huzuruna sunulan tüm bu hususların uzağında son dönemde medyada yayınlanan ve ısrarla devam eden henüz bir kısmının kimliğini tespit edemediğimiz kişi veya kişiler ve kurumlar internet siteleri üzerinden açtıkları yayınlarla müvekkilin özel hayatına ait karelerle altına bu güne ve bu yaşına kadar kendi isteğiyle ve kendi kaçınmasıyla uzakta durduğu, bunca bolluğun içinde yaşadığı bu mütevazi hayatında belki de ilk defa haber sitelerine özne olarak yaşadığı ve halen daha Sayın X Cumhuriyet Başsavcılığında görülen X Soruşturma sayılı dosya ile, uzun zamandır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından talep edilmesine rağmen yaklaşık X ayrı Aile Mahkemesi’nden alınan uzaklaştırma kararı talebinin REDDİNE ilişkin karar ve hatta Sayın X Sulh Ceza Hakimliği X D. İş sayılı dosyası ile müvekkilin bugüne kadar sükunet ile yürütülmesinde ricacı olduğu yürütülen ve sancılı bir şekilde devam eden ayrılık süreciyle ilgili   hiç hak etmediği ve onu aile, sosyal ve özel hayatında zor durumda bırakan paylaşımlar ve yayımlar yapılmaktadırlar. Bu paylaşımlar müvekkili tüm çevresine rezil etme ve sonucunda müvekkilin haklı çıkacağı hukuki süreci henüz başındayken, ortada hiçbir gerçeklik yokken basın ve yayın organlarında paylaşma gayesi göstermekte olup müvekkilin kişilik haklarına ve bunca sene bütün gözlerden gizlediği yaşantısına saldırı unsurları taşımaktadır.

 • Şüphelilerin ve sayın mahkeme tarafından yapılacak inceleme neticesi ortaya çıkacak olan söz konusu paylaşımlarda, müvekkilimin hukuka açıkça aykırı bu işlemler neticesinde, kişilik hakları ağır derecede ihlal edilmiş, ailesinin sahibi olduğu tüm ticari ticari piyasada meydana gelen olumsuz progandalarla küçük düşürülmüştür. Tüm bu haksız fiillere karşı ayrıca dava ve talep haklarımızı saklı tutuyoruz.

 • Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve paylaşımlarda açıkça görüleceği üzere, müvekkilimizin hem aile yaşantısında hem özel yaşantısında, arkadaş ortamında kazandığı itibarı aşağılayan yazılı, sözlü veya görüntülü beyanlar, kişilik haklarından şeref ve haysiyete yönelik ağır bir tecavüzdür. Müvekkilimizin kişiliğinin şeref ve haysiyeti yanında onun toplumsal itibarı, ticari itibarıyla ticari ilişkilerini ve itibarını etkileyecek niteliktedir.

 • Kabul edildiği üzere bu özel hayattaki itibar da kişinin şeref ve haysiyetinin bir görüntüsü olup  kişinin tüm faaliyetleri de toplum tarafından değerlendirilmekte olup  toplumsal değeri azaltan veya ortadan kaldıran kişiliği ihlale yönelik açıklamalar, şeref ve haysiyete tecavüz niteliği taşımaktadır. Müvekkilimizin en temel hakkı olan yaşamak ve var olma hakkını ortadan kaldıran yazı ve içeriklerin kabulü mümkün değildir. Müvekkilimiz hakkında yayınlanan yazı ve içerikler özel hayatı ile ilgili olup yayınlanması , içeriklerine gerçeğe aykırı beyanlar eklenmesi müvekkilim tarafından kabul edilemez olup gerçeğe aykırı beyanlardır.   

 • Bu nedenlerle söz konusu sayfalarda 5651 sayılı yasa ve ilgili mevzuatlar gereğince tekzip yayınlanmasını, hukuka aykırı olarak yayınlanan içeriklerle müvekkilin kişilik hakları ağır şekilde ihlal edilmiş olduğundan söz konusu içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı yasa, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K, TCK, CMK, MK, BK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER :

1- Erişimin engellenmesi ve tekzip talep edilen internet paylaşımları

2- Tanık

3- Gerektiğinde ilgili şirketlerin TTSG sicil belgeleri

4- Gerektiğinde Bilirkişi incelemesi

5- Sair her türlü delil

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkeme tarafından re’sen nazara alınarak nedenlerle ;

 • Soruşturma süresince müvekkil şirket açısından telafisi güç ve imkansız zararlar doğmamasını teminen, müvekkilimizin kişilik haklarını açıkça ihlal eden hukuka ve gerçeğe aykırı suç niteliğindeki söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi kararı verilmesi saygılarımızla bilvekale arz ve talep olunur. tarih

                                                                            TALEP EDEN  VEKİLİ

Erişimin Engellenmesi Talebi -4-

Olumlu sonuç aldığımız bir başka erişimin engellenmesi talepli dilekçe ise şu şekildedir:

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ’NE

            TEDBİR İSTEMLİDİR.

TALEPTE BULUNAN   :

VEKİLİ                            :

TALEP KONUSU         : Kişilik haklarının ihlali nedeniyle Erişimin engellenmesi talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil, …….Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş; akabinde özel sektörde alanı ile ilgili farklı iş kollarında çalışmış, son olarak ise X A.Ş.’de 5 yıllık hizmette bulunmuş ve emekli olmak maksadıyla söz konusu şirketle karşılıklı mutabakatta bulunarak, iş akdini sonlandırmıştır. Bunların yanı sıra müvekkil, Y Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çeşitli alanlarda ders vermeye de devam etmektedir.

Müvekkilin emekli olduktan sonraki dönemde, X A.Ş.’de yönetim değişikliği meydana gelmiş; bunun sonucunda ise; X A.Ş. tarafından ; müvekkil, çalışan diğer şahıslar ve de şirket ile iş yapan firmalar hakkında, şirketi zarara uğrattıklarından bahisle şikayette bulunmuştur. Bunun üzerine, internet ortamında haber yapan https://www.XXXhaber.com adresinin … tarihli haberinde; müvekkilin usulsüzlük yaptığına dair asılsız haberler yayımlanmış olup; müvekkilin kişilik hakları ağır derecede ihlale uğratılmakla birlikte olumsuz propagandalarla da oldukça küçük düşürülmüştür.

Mezkur haber sitesi tarafından yayımlanan haberin URL internet adresi; https://www.XXXhaber.com/haber/XXX şeklinde olup; bu adres incelendiğinde de görüleceği üzere, açık ve dikkat çekici şekilde; X şirketinde 10 milyon liralık vurgun!” başlığıyla yayımlanmıştır. Söz konusu haberi, müvekkilin kişilik haklarını ve de sürdürdüğü mesleğinin onurunu ve itibarını açıkça zedelemektedir.

Ayrıca, X A.Ş. tarafından, müvekkile isnat edilen suçlamadan ötürü, müvekkil hakkında savcılık tarafından yapılan soruşturmada alınan bilirkişi raporu ile müvekkilin suçsuz olduğu tespit edilmiştir. Soruşturmanın gizli olması esas iken, soruşturmaya dayalı belgelerin açık bir şekilde, suçlayıcı bir haber başlığı altında yayımlanması, hukuka aykırılık teşkil etmekte; müvekkilin lekelenmeme hakkının da ihlaline neden olmaktadır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Nedeniyle İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un Madde 9/1; “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” şeklindeki düzenlemeye de istinaden müvekkil aleyhine haksızca yapılan, haberin içeriğine erişimin engellenmesini talep etmekteyiz.

Sonuç olarak; açıklamalarımız ile mevcut yasal düzenleme karşısında; sayın mahkemenizden, müvekkilin kişilik haklarının ihlal edildiği haber ve haber başlığıyla ilgili olarak bahsi geçen URL internet adresine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 Sayılı Yasa, TMK, TCK vs ilgili mevzuat

SUBÜT DELİLLER  : İhlalin gerçekleştiği haber sitesine dair ekran görüntüleri

SONUÇ VE İSTEM : Yukarında arz edilen nedenlerle;

X adresinde verilen, müvekkilin kişilik haklarını ihlal eden haber içeriğine dair ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE KARAR VERİLMESİNE,

Bilahare,

İşbu erişimin engellenmesi kararının, Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine,

Karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz. tarih

                         TALEPTE BULUNAN VEKİLİ

Ekler :

-İhlalin gerçekleştiği haber sitesine dair ekran görüntüleri

-Bilirkişi raporu

-Vekaletname Sureti

İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi dilekçe örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

TEDBİR İSTEYEN:

TALEP KONUSU: www.sikayetvar.com alan adlı web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde yer alan ,  Odunluk Mh. Akpınar Cad. Şentürkler İş Merkezi No.53/7-1 A Nilüfer Bursa   adresinde faaliyet gösteren SHU HAİR ünvanlı işletmem aleyhinde asılsız iddia ve yorum içeren içeriklerin tekzip edilmesi , bu içeriklere erişimin engellenmesi talebimdir.

SUÇ: Yalan haber ve paylaşımlarla işletmenin manevi şahsiyetine

hakaret ve kişilik haklarına saldırı

SUÇ TARİHİ: Öğrenilme Tarihi

AÇIKLAMALAR:

1- … adresinde kişisel bakım ve güzellik sektöründe … ünvanıyla faaliyet gösteren işletmem hakkında … isimli şahsın www.sikayetvar.com alan adlı web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde işyerimizi ve hizmetimizi kötüleyen , işyerimizin ticari itibarına ve manevi şahsiyetine saldırı niteliğinde asılsız yorum , iddia ve suçlamalara yer verdiğini tespit ettik.

2- … isimli şahsın www.sikayetvar.com alan adlı web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde yer verdiği iddiaların tamamı asılsız , kötüniyetli ve iftira niteliğindedir. Bu şahısların işletmemiz ile ilgili tüketici hakem heyeti , tüketici mahkemesi ve diğer adli makamlara bugüne kadar yaptıkları yasal bir başvuru yada şikayet yoktur. Tüketicilerin satın aldıkları hizmetten bir mağduriyet yada yakınmaları varsa bu ülkenin adli makamları , mahkemeleri ,tüketici sorunlarına özgü yargı organları vardır. Tüketicilerin iddialarını , satıcıların bu iddialara karşı savunmalarını arz ettiği makam mahkemedir , verdiğimiz hizmetin ayıplı olup olmadığına karar verecek makam mahkemedir. Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetleri ile ilgilİ mağduriyetlerinin giderilmesi için bu devlet her ilçede İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ , her İlde İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  ve TÜKETİCİ MAHKEMELERİ kurmuştur. www.sikayetvar.com alan adlı web sitesi ise bir mahkeme yada   adli bir makam değildir.

www.sikayetvar.com Anayasamızın 9.maddesinde Türk Milleti adına Mahkemelere tanınan yargı yetkisini fiilen kullanmak , gaspetmek istemektedir. Bu nedenle Mahkemelere tanınan anasayal yargı yetkisini fiilen kullanmaya çalışan www.sikayetvar.com alan adlı web sitesine ERİŞİMİN TAMAMEN ENGELLENMESİNİ , bu sitenin YAYINDAN SÜRESİZ OLARAK KALDIRILMASINI  aksi halde bu web sitesinde işletmem hakkında yer verilen olumsuz içeriklere ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ ve İÇERİKLERİN KALDIRILMASINI talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

İLGİLİ MEVZUAT: 5651 sayılı Yasa , 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK , TCK ,  CMK, TMK , TBK ve sair mevzuat

DELİLLER: İşletmem aleyhinde içeriklerin internet ortamında yayımlandığı www.sikayetvar.com alan adlı web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde yer alan paylaşımları

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

1-Soruşturma sürecinde işletmemin ticari menfaatleri ve istikbali bakımından telafisi güç ve imkansız zararların doğmamasını teminen öncelikle özür yazısını içeren TEKZİP METNİNİN YAYINLANMASINI ,

2-Mahkemelere tanınan anasayal yargı yetkisini fiilen kullanmaya çalışan www.sikayetvar.com alan adlı web sitesine ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümüne ERİŞİMİN TAMAMEN ENGELLENMESİNİ , aksi halde bu web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde yer verilen işletmem hakkındaki olumsuz içeriklere ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ talep ederim.

DAVACI

EKLER: İşletmem aleyhinde içeriklerin internet ortamında yayımlandığı www.sikayetvar.com alan adlı web sayfasında ve google benim işletmem uygulaması yorumlar bölümünde yer alan paylaşımları

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

Bilişim dolandırıcılığı dilekçe örneği

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA MÜŞTEKİ: ADRES : VEKİLİ : ADRES : ŞÜPHELİ : 1- …. (Papara …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: