Ergini Tek Başına Evlat Edinme Hakkında- Yargıtay Kararı

May 3, 2020 | Evlat Edinme

Ergini Tek Başına Evlat Edinme Hakkında

Davacı dava dilekçesinde, daha önce evlat edindiği Mekiye’nin evlatlık vazifelerini yapmadığını, kendilerini küçükken beş yıldan fazla bakıp büyüttüğü yeğenleri olan davalıları evlat edinebilmesi için gerekli kararın verilmesini istemiş, mahkemecedavanın kabulüne karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 308/1. maddesinde, evlat edinilenin, evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması gerektiği; 313. maddesinde ise bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma
muhtaç ve evlat edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte veya evlat edinen tarafından küçükken en az beş yal süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmişveyahut diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen en az beş yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlının evlât edinilebileceği, evli bir kimsenin ancak eşinin rızasıyla evlat edinilmesinin mümkün olduğu, bunların dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı; 316. maddesinde de, evlat edinmeye ancak esaslı sayılan hertürlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından,evlat edinen ile edinilenin dinlenmesinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verileceği, araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinilmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; 17.07.1940 doğumlu davacı Sevin tarafından 07.06.2002 tarihinde yeğeni 1965 doğumlu Mekiye Mihriban’ın evlat edinildiği, davacmm bu defa diğer yeğenleri 18.03.1957 doğumlu Aysun ve 16.05.1961 doğumlu Ahsen ile Mekiye Mihriban’ın kardeşi 20.09.1966 doğumlu Hatice’yi evlat edinmek için 12.09.2013 tarihinde dava açtığı, davalıların davayı kabul ettikleri, zabıta araştırmasına göre davacı ile davalıların birlikte yaşamadıkları, tamk beyanlarına göre de davacmm küçükken davalılara beş yıl baktığı, davacımn alt soyu konumunda olan evlat edindiği kızı Mekiye Mihriban’ın açık muvafakati konusunda beyanının alınmadığı gibi davacı ile davalı Aysun arasında 18 yaş farkının bulunmadığı, mahkemece davalıların kabulü doğrultusunda davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava, ergin kişilerin evlat edinilmesi istemine ilişkindir. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında; mahkemece, davacı ile davalı Aysun arasında yaş farkının onsekizden az olduğu gözetilmeden ve diğer davalılar yönünden ergin kişilerin evlat edinilmesine ilişkin koşulların evlat edinme davası sırasında gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda Türk Medeni Kanunu’nun 316. maddesi gereğince kapsamlı bir araştırma yapılmadan, davacımn çocuğu Mekiye Mihriban dinlenip açık muvafakatinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeden ve gerektiğinde uzman görüşü alınıp değerlendirilmeden eksikinceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (Y18HD, 12.05.2015, E. 2014/15749, K. 2015/8045)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.