Ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür- Yargıtay Kararı

May 3, 2020 | Evlat Edinme

Ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür

Davacı Ayten Karlıtaş vekili tarafından 06.08.2008 tarihinde açılan davada, davacının ölen eşinin ilk evliliğinden olan Güven Özgüneş’in davacı tarafından evlat edinilmesine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi” başlıklı 313. maddesi hükmüne göre, ergin veya kısıtlı bir kimsenin evlat edinilebilmesi evlat edinenin alt soyunun açık muvafakatiyle mümkündür. Aynı Kanununun 316. maddesinde; “Evlat edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlat edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.

Araştırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlat edinenin eğitme yeteneği, evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir. Evlat edinenin altsoyu varsa, onların evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri de değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır, incelenen dosyada davacıya ait nüfus kaydının bulunmadığı, davacının ölen eşine ait nüfus kayıt örneğinden ancak ölen eşi ile olan müşterek çocuklarının tespit edilebileceği, varsa başka birinden olan altsoyunun ise tespit edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının nüfus aile kayıt örneği getirtilmeden ve varsa altsoyu dinlenmeden, evlat edinme ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilmeden, evlat edinilenin yararlarını hakkaniyete aykırı bir biçimde zedeleyip zedelemeyeceği konusunda yeterli araştırma yapılmadan bilirkişi raporu ve tanıkların beyanları ile yetinilerek eksik incelemeyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. (Y2HD, 15.03.2012, E. 2010/22581, K. 2012/5891)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.