Ergin kişinin evlat edinilmesi koşulları gerçekleşmişse davanın kabulüne karar vermek gerekir- Yargıtay Kararı

Ergin kişinin evlat edinilmesi koşulları gerçekleşmişse davanın kabulüne karar vermek gerekir

Toplanan delillerden evlat edinmek isteyen (davacı) ile evlat edinilmek istenenin (davalı) 1995 yılından beri beraber yaşadıklan ve davacının, davalıya aynı tarihten itibaren bakıp, gözetip, eğittiği Türk Medeni Kanununun 316. maddesi gereğince yapılan araştırma ve uzman raporunda da; davacının davalıyı evlat edinme koşullarının mevcut olduğunun bildirildiği, böylece 5399 sayılı yasayla değişik Türk Medeni Kanununun 313. maddesindeki ergin kişinin evlat edinilmesi koşullarının gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle mahkemece davanın kabulüne karar vermek gerekirken; yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. (Y2HD, 25.10.2011, E. 2010/11536, K. 2011/16936.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 3 Mayıs 2020 16:26

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.