Engelli Maaşı Başvuru Dilekçesi

ADANA VALİLİĞİ SEYHAN KAYMAKAMLIĞI

….. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

2022 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca, …… Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından verilen 585 sayılı ve 22.01.1986 günlü sağlık kurulu raporuna göre; görme engelli olarak % 73 oranında, sürekli maluliyet oranına ilişkin rapor verilmiştir.

Söz konusu rapora göre, kurumunuzca,tarafıma 2022 Sayılı Yasa hükümlerine göre, engelli aylığı bağlanıştır.

Ancak, kurumunuzca, söz konusu engelli maaşı bağlanması talebimizin, ….. ilçesi ikamet sınırları içerisinden, Çarşamba ilçesine alınması nedeniyle kesilmiştir.

Bilahare, ikametgahım, aşağıda belirtilen adreste, …… ilçsi mülki sınırları içerisinde bulunmaktadır.

30.03.2013 tarihli ve 28603 sayılı resmi gazete ile yayımlanan Özürlülük Ölçütü, sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/1. Maddesi ile 2022 Sayılı Yasa hükümlerine göre; ….. Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından verilen 585 sayılı ve 22.01.1986 günlü sağlık kurulu raporu geçerli olup

Tarafıma tekrar 2022 Sayılı Yasa, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik hükümleri ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, tarafıma engelli (özürlülük) maaşı bağlanması ve bu zamana kadar alamadığım ve hak ettiğim ödenmeyen maaş miktarının tarafıma ödenmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 01.04.2019

(İsim-Soyisim)

TC NO:

ADRES:

Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi Avukat Saim İNCEKAŞ

Son düzenleme tarihi 17 Ocak 2020 23:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.