Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi

Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi

X MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI                                           :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

KONU                                               : Endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkil eski yıllardan beri Türkiye’ de ve Dünya gıda sektöründe dondurma, yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri ambalajında çok yaygın olarak kullanılan ve herkes tarafından üretilmesi mümkün kap ve kapak ürünlerin üretim ve satışını yapmaktadır. Ayrıca …/…/… tarihinde de …. tescil numarası ile TPE nezdinde kendi adına tescilini gerçekleştirmiştir. (EK-1)

2-) Davalı da bu kap ve kapak ürünleri için … tarih, … tescil numarası ile TPE nezdinde endüstriyel tasarım tescili yapmıştır. Fakat, bu ürünler tasarım başvuru tarihinden önce, çok eski yıllardan beri Türkiye’de ve Dünya gıda sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. (EK-2)

3-) Yeni ve ayırt edici hiçbir biçimsel işlevsel özellik taşımayan tasarımın yeni ve özgün olmaması, harcıalem olması nedeniyle davalı adına tescilli … sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesi amacıyla mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : 6769 S. K. m. 58, 77, 78

HUKUKİ DELİLLER         :

1-) Bilirkişi incelemesi

2-) Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

3-) Tanık anlatımları

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle yeni ve ayırt edici hiçbir biçimsel işlevsel özellik taşımayan tasarımın yeni ve özgün olmaması, harcıalem olması nedeniyle davalı adına tescilli … sayılı endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) Müvekkile ait Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

2-) Davalıya ait Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım tescil kayıtları

3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 17:48

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.