Emniyete İdari Başvuru Dilekçesi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Müvekkilim 27/01/2006 tarihinde hususi kullanıma mahsus …………….. türü devir almıştır. Trafik tescil işlemleri için emniyete beyan etmiştir. tekrar suça karışmış olup ikiz plakalı polis memurlarınca kendisine beyan edilmiştir. Neticesinde şasi no’ nun orijinal olduğu polis memurlarınca tarafına beyan edilmiştir. İkiz plakalı diğer emniyet muhafazasında kalacağı beyan edilmiştir. 13 yıldır emniyet bünyesinde otoparkta bağlı şekilde bulunan aracın müvekkilime teslimi gerekmektedir. Müvekkilim yıllardır aracın vergi borçlarını ödemektedir. 27/01/2006 tarihinde devir alınan aracın yıllardır yediemin otoparkında oluşu sebebi ile kullanılamaz hale geldiği mali değerinin bulunmadığı müvekkilimin alış değeri üzerinden işleyecek maddi değer kaybının tarafımıza iadesi ve aracın teslimi gerekmektedir. Müdürlüğünüzün sorumluluğu kapsamında;

Sözkonusu olay nedeniyle müvekkilin uğradığı zararların karşılığı olarak her türlü tazminat, 100000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte aşağıda bilgileri yer alan                                                                                          Vekili Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu

Cevabi Yazışma Adresi: Av………………. ……………………….. Tel : ……………………….. İBAN No:   …………………………………… EKİ: Vekaletname sureti Olay tutanağı sureti İfade Tutanakları Emniyete 2014 tarihli başvuru dilekçesi

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 20:43

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.