Emniyet Genel Müdürlüğünden Vekalet Ücreti Talebi

T.C.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

02.02.2018

Konu : Vekalet ücretinin ödenmesi talebi hakkındadır.

Müvekkilimiz tarafından Müdürlüğünüze karşı  T.C. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin Esas, Karar sayılı dosyasında dava ikame edilmiştir. Dosyaya sunduğumuz delillerimizi inceleyen Mahkemece 27.12.2017 tarihinde davamız kabul edilmiş olup, yine aynı tarihli gerekçeli kararında “yargılama giderinin haklılık oranına göre 153,00 TL’si ile A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 990,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine…” karar verilmiştir. (

Bilindiği üzere, Anayasa m.138/4 ve İdari Yargılama Usûlü Kanunu m.28’de “yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü düzenlenmiştir.

Bu itibarla, ilgili hükümler çerçevesinde T.C. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdari Dava Dairesi’nin Esas, Karar sayılı ilamı  doğrultusunda 153,00 TL yargılama gideri ile 990,00 TL avukatlık ücretinin aşağıda yer alan hesabımıza yatırılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 00:21

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.