Emekli Maaşı Haczinin Kaldırılması

Haz 20, 2020 | İcra Hukuku

Emekli Maaşı Haczinin Kaldırılması

  • Davalı/Alacaklı şirket ve temin ettiği kişiler hulüs ve saffetimden istifade ederek  Ali/Cengiz oyunları ile beni  kandırarak  bizzat X İcra Müdürlüğüne getirmişler ve İcra Dairesinin içerisinde bana  içeriğini okutturmadıkları bir çok belgeye alelacele imza attırarak beni borçlandırmışlardır. Ayrıca aldığım duyumlarda bu kişilerin başka emekli vatandaşları da aynı yöntemle ve organize bir şekilde mağdur ettiklerinden haklarında  ceza davalarının da açılmış  olduğunu öğrendim.
  • Emekli maaşımın üzerine haciz konulması yönünde de hür irademle vermiş olduğum bir muvafakatname asla bulunmamaktadır. Bütün işlemler icra dairesinde aynı günde yapılmıştır.
  • İcra Hukuku alanında Adana Avukat Saim İNCEKAŞ tarafından paylaşılan “emekli maaşına konulan haczin kaldırılması” talepli dilekçe aşağıdaki gibidir.

Emekli Maaşı Haczinin Kaldırılması Dilekçesi

ADANA (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                    

“ TEHİRİ İCRA  TALEPLİDİR.”

“ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.”

 

İCRA DOSYA NO           

İTİRAZ VE ŞİKAYET EDEN

DAVACI                         :  

–                                                              

KARŞI TARAF ( DAVALI)   : 

VEKİLİ                             :

TALEP KONUSU ( DAVA ) :Şikayet

AÇIKLAMALAR

Davalı/Alacaklı şirket ve temin ettiği kişiler hulüs ve saffetimden istifade ederek  Ali/Cengiz oyunları ile beni  kandırarak  bizzat X İcra Müdürlüğüne getirmişler ve İcra Dairesinin içerisinde bana  içeriğini okutturmadıkları bir çok belgeye alelacele imza attırarak beni borçlandırmışlardır. Ayrıca aldığım duyumlarda bu kişilerin başka emekli vatandaşları da aynı yöntemle ve organize bir şekilde mağdur ettiklerinden haklarında  ceza davalarının da açılmış  olduğunu öğrendim.

Alacaklı ve vekilleri tarafından X İcra Müdürlüğünün  2019/…. Esas sayılı dosyası ile hakkımda aynı gün icra takibi  başlatılmış ve  yine aynı gün tarafımdan  muvafakatname alınarak elden tebliğ işlemi yaptırılmıştır. Daha sonra ise usul ve yasalara aykırı bir şekilde emekli maaşımın tamamı üzerine haciz konulmuş olduğunu öğrendim. Emekli maaşımın tamamı üzerine konulan hacizden haberdar olduktan sonra alacaklı şirket vekiline başvurarak en azından temel insani ihtiyaçlarımı karşılamak için ödemede indirim ve kolaylık istedim. Neticesinde ise emekli maaş kesintimin 1000 TL olması kararlaştırılmış ve o şekilde devam etmektedir.

17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı Kanun’la değişik 5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi ile bu kanuna göre bağlanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Muvafakatin geçerli olması için, borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK. nın 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır. Dolayısıyla, İİK. nın 83/a maddesindeki genel kuralın aksine, “takibin kesinleşmesinden sonra olmak koşulu ile” borçlunun haciz tarihinden önceki muvafakatinin geçerli olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Somut olayda, ödeme emrinin tebliği anında, icra dairesine gelerek borcu kabul ederek ödeme emrini tebliğ almış, aynı tarihli dilekçe ile sürelerden feragat ederek ödeme taahhüt yükümlülüğü altına girmiş ve aynı tarihte emekli maaşının haczine muvafakat etmem yönünde bir takım belgeler imzalatılmıştır. Aynı tarihli borcun kabul edilmesi ve hacze muvafakat dilekçeleri, takibin kesinleşmesi ile aynı anda olduğundan, bir diğer ifade ile takibin kesinleşmesinden sonra yapılmış OLMADIĞINDAN geçersizdir. Ardışık aynı günde yapılan eylemler geçerli addedilerek hakkın özüne müdahale edilmesi korunabilir nitelikte olmamalıdır. Bu nedenle hacze muvafakatim geçerli olmadığından emekli maaşına uygulanan haczin kaldırılması gerekmektedir. Belirttiğim gibi geçimimi sadece emekli  maaşı ile sağlamakta olup, başkaca  hiçbir ek gelir kaynağım bulunmamaktadır.

Neticesi itibariyle  şikayet konusu olay  kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle süresiz şikayet yoluna tabidir. Davalı ve vekilleri tarafından yapılan bu uygulamada 5510 sayılı yasa hükümlerine ve İcra İflas Kanunu hükümlerine aykırıdır.  Belirttiğim gibi bu emekli maaşımdan başka hiçbir yerden ek gelirim yoktur. Emekli maaşımın üzerine haciz konulması yönünde de hür irademle vermiş olduğum bir muvafakatname asla bulunmamaktadır. Bütün işlemler icra dairesinde aynı günde yapılmıştır. Bu sebeplerle emekli maaşımın üzerine usul ve yasalara aykırı bir şekilde konulmuş olan hacizlerin  fekkine karar verilmesini ve  İcra Müdürlüğü hesabında bulunan kesintilerinde tarafıma aynen geri iadesine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : İİK.nun ilgili hükümleri, 5510 sayılı yasa hükümleri,

SUBUT DELİLİ                    : İcra Takip Dosyası, Sgk Kayıtları,  Emsal Kararlar, Vs.Delil

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle  itiraz ve şikayetimin  kabulünü,

İnceleme neticesine kadar daha fazla mağdur edilmemem bakımından tehiri icra kararı verilerek icranın olduğu durumda bırakılmasını,

Emekli maaşımın tamamı kesildiğinden dava harç ve masraflarını ödeyecek gücüm olmadığından adli yardım talebimin kabulünü,

Emekli maaşımın üzerine konulan haczin fekkini,  İcra Müdürlüğü banka hesabındaki kesintilerinde aynen tarafıma geri iadesini, fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasını,

Masrafların ve vekalet ücretinin de davalıya tahmilini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Davacı

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.